Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 562 360 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
205 600 32 918 5 342 302 500 16 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Arcus Maskin AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Arcus Maskin AS 71 9,17% - 71 9,17%
 
TOTALT: Alle selskap 71 9,17% - 71 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Arcus Maskin AS 71 - 71
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 71
 
  -30,00% 71
 
  -50,00% 71
 
  -70,00% 71
 
  -100,00% 71

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År201620152014
Driftsinntekter400408409
NEG -2,0 %NEG -0,2 % -
 
Bruttomargin214251152
NEG -14,7 %POS 65,1 % -
 
EBITDA resultat499659
NEG -49,0 %POS 62,7 % -
 
Driftsresultat408758
NEG -54,0 %POS 50,0 % -
 
Kontantstrøm1.1661220
POS 855,7 % - -
 
Kassebeholdning1.35717766
POS 666,7 %POS 168,2 % -
 
Sum egenkapital16013067
POS 23,1 %POS 94,0 % -
 
Sum langsiktig gjeld012
POS 100,0 %POS 50,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.