Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 6 005 171 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 809 014 147 658 2 081 500 2 967 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (2 180,83%)
Resultat før skatt (216,48%)
Driftsresultat (261,06%)
Kontantstrøm fra drift (467,01%)
Kassebeholdning (213,14%)
Sum egenkapital (201,82%)
Driftsinntekter (45,40%)
Bruttomargin (68,14%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Areal Asfalt AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Areal Asfalt AS 1 660 22,93% - 1 660 22,93%
 
TOTALT: Alle selskap 1 660 22,93% - 1 660 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Areal Asfalt AS 1 660 - 1 660
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 1 660
 
  -30,00% 1 660
 
  -50,00% 1 660
 
  -70,00% 1 660
 
  -100,00% 1 660

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År2016201520142013
Driftsinntekter13.98810.0536.3194.476
POS 39,1 %POS 59,1 %POS 41,2 % -
 
Bruttomargin8.6486.4245.3263.559
POS 34,6 %POS 20,6 %POS 49,6 % -
 
EBITDA resultat2.1088069381.574
POS 161,5 %NEG -14,1 %NEG -40,4 % -
 
Driftsresultat1.6886918461.514
POS 144,3 %NEG -18,3 %NEG -44,1 % -
 
Kontantstrøm549774-2830
NEG -29,1 %POS 373,5 % - -
 
Kassebeholdning1.7442.1211.2071.593
NEG -17,8 %POS 75,7 %NEG -24,2 % -
 
Sum egenkapital2.0401.0368571.113
POS 96,9 %POS 20,9 %NEG -23,0 % -
 
Sum langsiktig gjeld1.34733130
NEG -306,9 %NEG -10 933,3 %NEG % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.