Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 6 832 911 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 845 466 132 945 2 410 500 3 444 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kassebeholdning (26,54%) EBITDA (-18,02%)
Sum egenkapital (36,99%) Resultat før skatt (-39,82%)
Driftsinntekter (4,51%) Driftsresultat (-37,02%)
Bruttomargin (4,25%) Kontantstrøm fra drift (-44,84%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Areal Asfalt AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Areal Asfalt AS 2 274 26,10% - 2 274 26,10%
 
TOTALT: Alle selskap 2 274 26,10% - 2 274 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Areal Asfalt AS 2 274 - 2 274
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 2 274
 
  -30,00% 2 274
 
  -50,00% 2 274
 
  -70,00% 2 274
 
  -100,00% 2 274

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013
Driftsinntekter13.53913.98810.0536.3194.476
NEG -3,2 %POS 39,1 %POS 59,1 %POS 41,2 % -
 
Bruttomargin5.9698.6486.4245.3263.559
NEG -31,0 %POS 34,6 %POS 20,6 %POS 49,6 % -
 
EBITDA resultat-1202.1088069381.574
NEG -105,7 %POS 161,5 %NEG -14,1 %NEG -40,4 % -
 
Driftsresultat-9091.6886918461.514
NEG -153,9 %POS 144,3 %NEG -18,3 %NEG -44,1 % -
 
Kontantstrøm-776549774-2830
NEG -241,3 %NEG -29,1 %POS 373,5 % - -
 
Kassebeholdning9821.7442.1211.2071.593
NEG -43,7 %NEG -17,8 %POS 75,7 %NEG -24,2 % -
 
Sum egenkapital5502.0401.0368571.113
NEG -73,0 %POS 96,9 %POS 20,9 %NEG -23,0 % -
 
Sum langsiktig gjeld3.8401.34733130
NEG -185,1 %NEG -306,9 %NEG -10 933,3 %NEG % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.