Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 238 678 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 111 411 37 767 89 500 0

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (27,34%) Sum egenkapital (-0,29%)
Resultat før skatt (13,39%)
Driftsresultat (27,34%)
Kontantstrøm fra drift (200,45%)
Kassebeholdning (0,71%)
Driftsinntekter (8,18%)
Bruttomargin (8,18%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Are Austnes AS 100,00% 4 5 -20,00%
 
Solvang Legesenter DA 25,00% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   4 5 -20,00%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Are Austnes AS 2 053 87,96% 4 2 049 87,94%
 
Solvang Legesenter DA - - - - -
 
TOTALT: Alle selskap 2 053 74,38% 4 2 049 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Are Austnes AS 2 053 4 2 049
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
4 -10,00% 2 053
 
  -30,00% 2 052
 
  -50,00% 2 051
 
  -70,00% 2 050
 
  -100,00% 2 049

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20192018201720162015201420132012
Driftsinntekter2.5332.3772.3992.3652.1852.2432.0262.238
POS 6,6 %NEG -0,9 %POS 1,4 %POS 8,2 %NEG -2,6 %POS 10,7 %NEG -9,5 % -
 
Bruttomargin2.5332.3772.3992.3652.1852.2432.0242.234
POS 6,6 %NEG -0,9 %POS 1,4 %POS 8,2 %NEG -2,6 %POS 10,8 %NEG -9,4 % -
 
EBITDA resultat602407519553412504425639
POS 47,9 %NEG -21,6 %NEG -6,1 %POS 34,2 %NEG -18,3 %POS 18,6 %NEG -33,5 % -
 
Driftsresultat602407519553412504425624
POS 47,9 %NEG -21,6 %NEG -6,1 %POS 34,2 %NEG -18,3 %POS 18,6 %NEG -31,9 % -
 
Kontantstrøm4614024585232321432530
POS 14,7 %NEG -12,2 %NEG -12,4 %POS 125,4 %POS 62,2 %NEG -43,5 % - -
 
Kassebeholdning1.31286643527975272128419
POS 51,5 %POS 99,1 %POS 55,9 %POS 272,0 %NEG -72,4 %POS 112,5 %NEG -69,5 % -
 
Sum egenkapital1.6091.116616556412594471688
POS 44,2 %POS 81,2 %POS 10,8 %POS 35,0 %NEG -30,6 %POS 26,1 %NEG -31,5 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000000
- - - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.