Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 253 685 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 3 452 1 233 249 000 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (334,78%) Resultat før skatt (-49,53%)
Driftsresultat (334,78%)
Kontantstrøm fra drift (258,94%)
Kassebeholdning (100%)
Sum egenkapital (31,13%)
Driftsinntekter (394,12%)
Bruttomargin (394,12%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Arego Group AS 100,00% - -
 
Nettside Drift AS 100,00% - - -
Billity AS 41,79% 3 217 756 325,53%
Skeyl AS 49,00% - - -
Creative Technology Research AS 100,00% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   - 316
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Arego Group AS 198 39,21% - 198 39,21%
 
Nettside Drift AS 29 4,50% - 29 4,50%
Billity AS 323 8,37% 3 217 -2 894 -450,08%
Skeyl AS -548 -3 653,33% - -548 -3 653,33%
Creative Technology Research AS 699 43,88% - 699 43,88%
 
TOTALT: Alle selskap 701 10,59% 3 217 -2 516 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Arego Group AS 198 - 198
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 198
 
  -30,00% 198
 
  -50,00% 198
 
  -70,00% 198
 
  -100,00% 198

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År2018201720162015
Driftsinntekter543551
POS 54,3 %POS 600,0 %POS 400,0 % -
 
Bruttomargin543551
POS 54,3 %POS 600,0 %POS 400,0 % -
 
EBITDA resultat36-6-160
POS 700,0 %POS 62,5 %POS 0,0 % -
 
Driftsresultat36-6-160
POS 700,0 %POS 62,5 %POS 0,0 % -
 
Kontantstrøm25010
POS 0,0 %NEG -100,0 % - -
 
Kassebeholdning2000
POS 0,0 % - - -
 
Sum egenkapital4491531
POS 388,9 %NEG -40,0 %NEG -51,6 % -
 
Sum langsiktig gjeld297270100100
NEG -10,0 %NEG -170,0 % - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.