Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 621 562 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 58 068 24 493 461 000 78 000

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (10,31%) Kontantstrøm fra drift (-20,92%)
Resultat før skatt (5,81%) Kassebeholdning (-63,86%)
Driftsresultat (6,03%) Sum egenkapital (-0,64%)
Driftsinntekter (-64,29%)
Bruttomargin (-72,33%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Arendal Catering AS 100,00% 642 856 -25,00%
 
TOTALT: Alle selskap   642 856 -25,00%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Arendal Catering AS -1 549 -162,71% 642 -2 191 -706,77%
 
TOTALT: Alle selskap -1 549 -162,71% 642 -2 191 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Arendal Catering AS -1 549 642 -2 191
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
642 -10,00% -1 613
 
  -30,00% -1 742
 
  -50,00% -1 870
 
  -70,00% -1 998
 
  -100,00% -2 191

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014
Driftsinntekter330000
POS 0,0 % - - - -
 
Bruttomargin330000
POS 0,0 % - - - -
 
EBITDA resultat330001
POS 0,0 % - - NEG -100,0 % -
 
Driftsresultat330001
POS 0,0 % - - NEG -100,0 % -
 
Kontantstrøm390000
POS 0,0 % - - - -
 
Kassebeholdning5523232323
POS 139,1 % - - - -
 
Sum egenkapital4923232323
POS 113,0 % - - - -
 
Sum langsiktig gjeld00000
- - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.