Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 481 589 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
66 000 82 685 9 904 192 000 131 000

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Arendal Kuldeservice AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Arendal Kuldeservice AS 625 73,53% - 625 73,53%
 
TOTALT: Alle selskap 625 73,53% - 625 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Arendal Kuldeservice AS 625 - 625
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 625
 
  -30,00% 625
 
  -50,00% 625
 
  -70,00% 625
 
  -100,00% 625

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År2016201520142013
Driftsinntekter1.8081.6071.507592
POS 12,5 %POS 6,6 %POS 154,6 % -
 
Bruttomargin1.1461.150917392
NEG -0,3 %POS 25,4 %POS 133,9 % -
 
EBITDA resultat-45406187233
NEG -111,1 %POS 117,1 %NEG -19,7 % -
 
Driftsresultat-108343124215
NEG -131,5 %POS 176,6 %NEG -42,3 % -
 
Kontantstrøm-187-45-620
NEG -315,6 %POS 27,4 % - -
 
Kassebeholdning310378500593
NEG -18,0 %NEG -24,4 %NEG -15,7 % -
 
Sum egenkapital434518276185
NEG -16,2 %POS 87,7 %POS 49,2 % -
 
Sum langsiktig gjeld0141916
POS 100,0 %POS 26,3 %NEG -18,8 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.