Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 290 236 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
90 37 425 4 050 248 500 171

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Arendal Kuldeservice AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Arendal Kuldeservice AS 654 65,93% - 654 65,93%
 
TOTALT: Alle selskap 654 65,93% - 654 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Arendal Kuldeservice AS 654 - 654
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 654
 
  -30,00% 654
 
  -50,00% 654
 
  -70,00% 654
 
  -100,00% 654

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År201520142013
Driftsinntekter1.6071.507592
POS 6,6 %POS 154,6 % -
 
Bruttomargin1.150917392
POS 25,4 %POS 133,9 % -
 
EBITDA resultat406187233
POS 117,1 %NEG -19,7 % -
 
Driftsresultat343124215
POS 176,6 %NEG -42,3 % -
 
Kontantstrøm-45-620
POS 27,4 % - -
 
Kassebeholdning378500593
NEG -24,4 %NEG -15,7 % -
 
Sum egenkapital518276185
POS 87,7 %POS 49,2 % -
 
Sum langsiktig gjeld141916
POS 26,3 %NEG -18,8 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.