Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 3 875 638 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
1 287 200 129 575 24 863 2 434 000 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Sum egenkapital (1,89%) EBITDA (-48,28%)
Resultat før skatt (-83,21%)
Driftsresultat (-48,28%)
Kontantstrøm fra drift (-488,46%)
Kassebeholdning (-50,00%)
Driftsinntekter (-28,79%)
Bruttomargin (-20,38%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Ares Forlag AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Ares Forlag AS 1 886 38,61% - 1 886 38,61%
 
TOTALT: Alle selskap 1 886 38,61% - 1 886 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Ares Forlag AS 1 886 - 1 886
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 1 886
 
  -30,00% 1 886
 
  -50,00% 1 886
 
  -70,00% 1 886
 
  -100,00% 1 886

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter4.8463.5934.6394.9832.8203.2972.1981.693
POS 34,9 %NEG -22,5 %NEG -6,9 %POS 76,7 %NEG -14,5 %POS 50,0 %POS 29,8 % -
 
Bruttomargin2.3801.4922.0942.5961.5631.4891.210716
POS 59,5 %NEG -28,7 %NEG -19,3 %POS 66,1 %POS 5,0 %POS 23,1 %POS 69,0 % -
 
EBITDA resultat696188150663270264321107
POS 270,2 %POS 25,3 %NEG -77,4 %POS 145,6 %POS 2,3 %NEG -17,8 %POS 200,0 % -
 
Driftsresultat696188150663269260317103
POS 270,2 %POS 25,3 %NEG -77,4 %POS 146,5 %POS 3,5 %NEG -18,0 %POS 207,8 % -
 
Kontantstrøm1.967-187-2.062202-180148-110
POS 1 151,9 %POS 90,9 %NEG -1 120,8 %POS 212,2 %NEG -221,6 %POS 1 445,5 % - -
 
Kassebeholdning4339564840201525
POS 10,3 %NEG -30,4 %POS 16,7 %POS 20,0 %POS 100,0 %POS 33,3 %NEG -40,0 % -
 
Sum egenkapital1.6471.2211.197979798480451333
POS 34,9 %POS 2,0 %POS 22,3 %POS 22,7 %POS 66,3 %POS 6,4 %POS 35,4 % -
 
Sum langsiktig gjeld21.8951.740077167100
POS 99,9 %NEG -8,9 %POS 0,0 %POS 100,0 % - POS 95,8 %NEG -67,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.