Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 1 373 295 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 68 219 30 575 1 274 500 0

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (2 727,27%) Kassebeholdning (-55,78%)
Resultat før skatt (326,69%) Sum egenkapital (-12,11%)
Driftsresultat (346,81%) Driftsinntekter (-45,00%)
Kontantstrøm fra drift (83,34%) Bruttomargin (-51,69%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Arg Consulting AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Arg Consulting AS 1 031 37,25% - 1 031 37,25%
 
TOTALT: Alle selskap 1 031 37,25% - 1 031 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Arg Consulting AS 1 031 - 1 031
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 1 031
 
  -30,00% 1 031
 
  -50,00% 1 031
 
  -70,00% 1 031
 
  -100,00% 1 031

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017
Driftsinntekter7.0161.368
POS 412,9 % -
 
Bruttomargin6.7701.368
POS 394,9 % -
 
EBITDA resultat1.843637
POS 189,3 % -
 
Driftsresultat1.628622
POS 161,7 % -
 
Kontantstrøm2.0490
- -
 
Kassebeholdning1.898436
POS 335,3 % -
 
Sum egenkapital1.752497
POS 252,5 % -
 
Sum langsiktig gjeld3437
POS 8,1 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.