Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 8 402 281 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 0 781 8 401 500 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Argenti Holding AS 100,00% - -
 
Sølvvaren Holding AS 49,78% - - -
Huldresølv AS 100,00% 462 80 477,50%
Argenti Eiendom AS 100,00% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   - 80 -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Argenti Holding AS 17 120 91,47% - 17 120 91,47%
 
Sølvvaren Holding AS 6 556 50,96% - 6 556 50,96%
Huldresølv AS 2 960 55,37% 462 2 498 51,15%
Argenti Eiendom AS 3 381 36,93% - 3 381 36,93%
 
TOTALT: Alle selskap 30 017 65,14% 462 29 555 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Argenti Holding AS 17 120 - 17 120
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 17 120
 
  -30,00% 17 120
 
  -50,00% 17 120
 
  -70,00% 17 120
 
  -100,00% 17 120

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter00000000
- - - - - - - -
 
Bruttomargin00000000
- - - - - - - -
 
EBITDA resultat-16-27-16-31-33-26-22-35
POS 40,7 %NEG -68,8 %POS 48,4 %POS 6,1 %NEG -26,9 %NEG -18,2 %POS 37,1 % -
 
Driftsresultat-16-27-16-31-33-26-22-35
POS 40,7 %NEG -68,8 %POS 48,4 %POS 6,1 %NEG -26,9 %NEG -18,2 %POS 37,1 % -
 
Kontantstrøm-171-187615-1.644-8008457960
POS 8,6 %NEG -130,4 %POS 137,4 %NEG -105,5 %NEG -194,7 %POS 6,2 % - -
 
Kassebeholdning1.4661.4081.4432.0923.5714.5434.2593.103
POS 4,1 %NEG -2,4 %NEG -31,0 %NEG -41,4 %NEG -21,4 %POS 6,7 %POS 37,3 % -
 
Sum egenkapital27.53627.42827.36727.23627.10126.93926.63226.438
POS 0,4 %POS 0,2 %POS 0,5 %POS 0,5 %POS 0,6 %POS 1,2 %POS 0,7 % -
 
Sum langsiktig gjeld00080000
- - POS 100,0 %NEG % - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.