Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 14 297 116 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 2 586 863 80 753 11 190 500 439 000

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Argentum Entreprenør AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Argentum Entreprenør AS 8 014 24,81% - 8 014 24,81%
 
TOTALT: Alle selskap 8 014 24,81% - 8 014 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Argentum Entreprenør AS 8 014 - 8 014
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 8 014
 
  -30,00% 8 014
 
  -50,00% 8 014
 
  -70,00% 8 014
 
  -100,00% 8 014

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter38.56262.12161.84866.88055.48734.59717.74216.050
NEG -37,9 %POS 0,4 %NEG -7,5 %POS 20,5 %POS 60,4 %POS 95,0 %POS 10,5 % -
 
Bruttomargin15.22820.61120.06916.71117.84211.7787.9636.893
NEG -26,1 %POS 2,7 %POS 20,1 %NEG -6,3 %POS 51,5 %POS 47,9 %POS 15,5 % -
 
EBITDA resultat1.1295.1523.9871.6873.8301.377-417-758
NEG -78,1 %POS 29,2 %POS 136,3 %NEG -56,0 %POS 178,1 %POS 430,2 %POS 45,0 % -
 
Driftsresultat1.0855.1113.9541.6673.8091.350-451-796
NEG -78,8 %POS 29,3 %POS 137,2 %NEG -56,2 %POS 182,1 %POS 399,3 %POS 43,3 % -
 
Kontantstrøm-2.2513.960-1.5425.2391.7942.613-1.0780
NEG -156,8 %POS 356,8 %NEG -129,4 %POS 192,0 %NEG -31,3 %POS 342,4 % - -
 
Kassebeholdning7.28310.4868.12711.2245.5165.1942.5203.743
NEG -30,5 %POS 29,0 %NEG -27,6 %POS 103,5 %POS 6,2 %POS 106,1 %NEG -32,7 % -
 
Sum egenkapital5.3415.0895.0684.5164.2462.6261.3141.669
POS 5,0 %POS 0,4 %POS 12,2 %POS 6,4 %POS 61,7 %POS 99,8 %NEG -21,3 % -
 
Sum langsiktig gjeld00285009000
- POS 100,0 %NEG % - POS 100,0 %NEG % - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.