Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 52 589 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 29 425 9 164 14 000 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kontantstrøm fra drift (190,00%) EBITDA (-81,32%)
Kassebeholdning (18,00%) Resultat før skatt (-82,22%)
Sum egenkapital (21,92%) Driftsresultat (-81,32%)
Driftsinntekter (-26,19%)
Bruttomargin (-26,19%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Argus Bodø AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Argus Bodø AS -57 -65,52% - -57 -65,52%
 
TOTALT: Alle selskap -57 -65,52% - -57 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Argus Bodø AS -57 - -57
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% -57
 
  -30,00% -57
 
  -50,00% -57
 
  -70,00% -57
 
  -100,00% -57

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter1.4761.6361.4091.5391.437654429474
NEG -9,8 %POS 16,1 %NEG -8,4 %POS 7,1 %POS 119,7 %POS 52,4 %NEG -9,5 % -
 
Bruttomargin1.4921.6241.4091.1831.352609429470
NEG -8,1 %POS 15,3 %POS 19,1 %NEG -12,5 %POS 122,0 %POS 42,0 %NEG -8,7 % -
 
EBITDA resultat-42-45-144203-1767-96-252
POS 6,7 %POS 68,8 %NEG -170,9 %POS 1 294,1 %NEG -125,4 %POS 169,8 %POS 61,9 % -
 
Driftsresultat-64-81-144159-5932-131-287
POS 21,0 %POS 43,8 %NEG -190,6 %POS 369,5 %NEG -284,4 %POS 124,4 %POS 54,4 % -
 
Kontantstrøm-57-85161-1610106-4500
POS 32,9 %NEG -152,8 %POS 1 106,3 %NEG -260,0 %NEG -90,6 %POS 123,6 % - -
 
Kassebeholdning6011720269851282251
NEG -48,7 %NEG -42,1 %POS 192,8 %NEG -18,8 %NEG -33,6 %POS 481,8 %NEG -56,9 % -
 
Sum egenkapital-163-99-1896-63-4-36-321
NEG -64,6 %NEG -450,0 %NEG -118,8 %POS 252,4 %NEG -1 475,0 %POS 88,9 %POS 88,8 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000000
- - - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.