Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 355 932 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
230 37 395 5 010 313 000 297

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Argus Markering AS 100,00% 27 36 -25,00%
 
TOTALT: Alle selskap   27 36 -25,00%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Argus Markering AS - - 27 -27 -4,07%
 
TOTALT: Alle selskap - - 27 -27 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Argus Markering AS - 27 -27
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
27 -10,00% -3
 
  -30,00% -8
 
  -50,00% -14
 
  -70,00% -19
 
  -100,00% -27

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20152014201320122011201020092008
Driftsinntekter2.9042.7653.1323.2203.4602.9053.2553.470
POS 5,0 %NEG -11,7 %NEG -2,7 %NEG -6,9 %POS 19,1 %NEG -10,8 %NEG -6,2 % -
 
Bruttomargin1.6751.6181.8781.8712.0421.6651.8321.857
POS 3,5 %NEG -13,8 %POS 0,4 %NEG -8,4 %POS 22,6 %NEG -9,1 %NEG -1,3 % -
 
EBITDA resultat15011265-254124-14012133
POS 33,9 %POS 72,3 %POS 125,6 %NEG -304,8 %POS 188,6 %NEG -1 266,7 %NEG -91,0 % -
 
Driftsresultat904612-30581-191-4164
POS 95,7 %POS 283,3 %POS 103,9 %NEG -476,5 %POS 142,4 %NEG -365,9 %NEG -164,1 % -
 
Kontantstrøm1064164-211063140
POS 158,5 %NEG -35,9 %POS 404,8 %NEG -310,0 %NEG -84,1 %POS 350,0 % - -
 
Kassebeholdning8376791237710592114
POS 9,2 %NEG -3,8 %NEG -35,8 %POS 59,7 %NEG -26,7 %POS 14,1 %NEG -19,3 % -
 
Sum egenkapital-39-88-96-77164114263318
POS 55,7 %POS 8,3 %NEG -24,7 %NEG -147,0 %POS 43,9 %NEG -56,7 %NEG -17,3 % -
 
Sum langsiktig gjeld164971421831525118170
NEG -69,1 %POS 31,7 %POS 22,4 %NEG -1 120,0 %POS 40,0 %POS 78,8 %POS 30,6 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.