Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 736 593 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
89 600 97 438 14 055 271 500 264 000

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Argus Markering AS 100,00% - 27 -100,00%
 
TOTALT: Alle selskap   - 27 -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Argus Markering AS 255 37,89% - 255 37,89%
 
TOTALT: Alle selskap 255 37,89% - 255 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Argus Markering AS 255 - 255
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 255
 
  -30,00% 255
 
  -50,00% 255
 
  -70,00% 255
 
  -100,00% 255

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter2.8182.9042.7653.1323.2203.4602.9053.255
NEG -3,0 %POS 5,0 %NEG -11,7 %NEG -2,7 %NEG -6,9 %POS 19,1 %NEG -10,8 % -
 
Bruttomargin1.6461.6751.6181.8781.8712.0421.6651.832
NEG -1,7 %POS 3,5 %NEG -13,8 %POS 0,4 %NEG -8,4 %POS 22,6 %NEG -9,1 % -
 
EBITDA resultat9915011265-254124-14012
NEG -34,0 %POS 33,9 %POS 72,3 %POS 125,6 %NEG -304,8 %POS 188,6 %NEG -1 266,7 % -
 
Driftsresultat50904612-30581-191-41
NEG -44,4 %POS 95,7 %POS 283,3 %POS 103,9 %NEG -476,5 %POS 142,4 %NEG -365,9 % -
 
Kontantstrøm681064164-2110630
NEG -35,8 %POS 158,5 %NEG -35,9 %POS 404,8 %NEG -310,0 %NEG -84,1 % - -
 
Kassebeholdning1158376791237710592
POS 38,6 %POS 9,2 %NEG -3,8 %NEG -35,8 %POS 59,7 %NEG -26,7 %POS 14,1 % -
 
Sum egenkapital-19-39-88-96-77164114263
POS 51,3 %POS 55,7 %POS 8,3 %NEG -24,7 %NEG -147,0 %POS 43,9 %NEG -56,7 % -
 
Sum langsiktig gjeld128164971421831525118
POS 22,0 %NEG -69,1 %POS 31,7 %POS 22,4 %NEG -1 120,0 %POS 40,0 %POS 78,8 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.