Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 7 495 740 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
24 000 349 932 49 808 6 449 000 623 000

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Arild Auestad Montasje AS 100,00% - -
 
Marine Services International AS 100,00% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Arild Auestad Montasje AS 5 022 33,65% - 5 022 33,65%
 
Marine Services International AS -41 -205,00% - -41 -205,00%
 
TOTALT: Alle selskap 4 981 33,33% - 4 981 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Arild Auestad Montasje AS 5 022 - 5 022
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 5 022
 
  -30,00% 5 022
 
  -50,00% 5 022
 
  -70,00% 5 022
 
  -100,00% 5 022

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter8.6338.3248.8229.7486.5036.9858.6459.014
POS 3,7 %NEG -5,6 %NEG -9,5 %POS 49,9 %NEG -6,9 %NEG -19,2 %NEG -4,1 % -
 
Bruttomargin5.8825.6586.6376.4814.6175.3276.2316.856
POS 4,0 %NEG -14,8 %POS 2,4 %POS 40,4 %NEG -13,3 %NEG -14,5 %NEG -9,1 % -
 
EBITDA resultat1.2028401.2441.732464852860430
POS 43,1 %NEG -32,5 %NEG -28,2 %POS 273,3 %NEG -45,5 %NEG -0,9 %POS 100,0 % -
 
Driftsresultat6353665991.238-24351357-114
POS 73,5 %NEG -38,9 %NEG -51,6 %POS 5 258,3 %NEG -106,8 %NEG -1,7 %POS 413,2 % -
 
Kontantstrøm8066097979072814891.1710
POS 32,3 %NEG -23,6 %NEG -12,1 %POS 222,8 %NEG -42,5 %NEG -58,2 % - -
 
Kassebeholdning1.9731.6381.4761.4501.9262.1622.1531.482
POS 20,5 %POS 11,0 %POS 1,8 %NEG -24,7 %NEG -10,9 %POS 0,4 %POS 45,3 % -
 
Sum egenkapital5.0124.9224.8454.8574.6204.9245.0155.086
POS 1,8 %POS 1,6 %NEG -0,2 %POS 5,1 %NEG -6,2 %NEG -1,8 %NEG -1,4 % -
 
Sum langsiktig gjeld8.9769.3619.83010.18910.42511.02211.52712.029
POS 4,1 %POS 4,8 %POS 3,5 %POS 2,3 %POS 5,4 %POS 4,4 %POS 4,2 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.