Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 644 685 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
14 000 59 014 5 671 299 000 267 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kassebeholdning (11,32%) EBITDA (-25,48%)
Resultat før skatt (-33,85%)
Driftsresultat (-39,41%)
Kontantstrøm fra drift (-58,87%)
Sum egenkapital (-11,50%)
Driftsinntekter (-14,63%)
Bruttomargin (-8,97%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Arild Byberg AS 100,00% 1 -
 
TOTALT: Alle selskap   1 -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Arild Byberg AS 839 64,14% 1 838 64,12%
 
TOTALT: Alle selskap 839 64,14% 1 838 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Arild Byberg AS 839 1 838
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
1 -10,00% 839
 
  -30,00% 839
 
  -50,00% 839
 
  -70,00% 838
 
  -100,00% 838

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter1.5901.5461.4981.4491.3581.4861.5872.754
POS 2,8 %POS 3,2 %POS 3,4 %POS 6,7 %NEG -8,6 %NEG -6,4 %NEG -42,4 % -
 
Bruttomargin8166407436927267357891.243
POS 27,5 %NEG -13,9 %POS 7,4 %NEG -4,7 %NEG -1,2 %NEG -6,8 %NEG -36,5 % -
 
EBITDA resultat296180280191286248325483
POS 64,4 %NEG -35,7 %POS 46,6 %NEG -33,2 %POS 15,3 %NEG -23,7 %NEG -32,7 % -
 
Driftsresultat229177276187245172252389
POS 29,4 %NEG -35,9 %POS 47,6 %NEG -23,7 %POS 42,4 %NEG -31,7 %NEG -35,2 % -
 
Kontantstrøm280-145-25120-109-182720
POS 293,1 %NEG -480,0 %NEG -120,8 %POS 210,1 %POS 40,1 %NEG -352,8 % - -
 
Kassebeholdning4747408578967528721.034949
NEG -35,9 %NEG -13,7 %NEG -4,4 %POS 19,1 %NEG -13,8 %NEG -15,7 %POS 9,0 % -
 
Sum egenkapital1.0041.0119809861.0341.0011.0281.030
NEG -0,7 %POS 3,2 %NEG -0,6 %NEG -4,6 %POS 3,3 %NEG -2,6 %NEG -0,2 % -
 
Sum langsiktig gjeld80000000
POS 0,0 % - - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.