Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 268 996 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 60 945 13 905 194 000 146

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Arild Hvaal AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Arild Hvaal AS -514 -131,79% - -514 -131,79%
 
TOTALT: Alle selskap -514 -131,79% - -514 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Arild Hvaal AS -514 - -514
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% -514
 
  -30,00% -514
 
  -50,00% -514
 
  -70,00% -514
 
  -100,00% -514

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20152014201320122011201020092008
Driftsinntekter2.5233041.0801.2931.0621.3001.2641.189
POS 729,9 %NEG -71,9 %NEG -16,5 %POS 21,8 %NEG -18,3 %POS 2,8 %POS 6,3 % -
 
Bruttomargin2.0861666288844205881.2641.189
POS 1 156,6 %NEG -73,6 %NEG -29,0 %POS 110,5 %NEG -28,6 %NEG -53,5 %POS 6,3 % -
 
EBITDA resultat283-466-102-40161377356-450
POS 160,7 %NEG -356,9 %NEG -155,0 %NEG -124,8 %NEG -57,3 %POS 5,9 %POS 179,1 % -
 
Driftsresultat235-504-134-10595291238-520
POS 146,6 %NEG -276,1 %NEG -27,6 %NEG -210,5 %NEG -67,4 %POS 22,3 %POS 145,8 % -
 
Kontantstrøm2603135995669740
POS 738,7 %NEG -11,4 %NEG -64,6 %POS 76,8 %NEG -18,8 %NEG -6,8 % - -
 
Kassebeholdning1271201218
POS 12 600,0 %NEG -50,0 %POS 100%NEG -100,0 %NEG -50,0 %POS 100,0 %NEG -87,5 % -
 
Sum egenkapital-379-605-935317599-165-373
POS 37,4 %NEG -550,5 %NEG -275,5 %NEG -69,7 %POS 76,8 %POS 160,0 %POS 55,8 % -
 
Sum langsiktig gjeld106840171212299381196
POS 85,3 %NEG -70,0 %POS 76,6 %POS 19,3 %POS 29,1 %POS 21,5 %NEG -94,4 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.