Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 976 685 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 182 753 46 932 402 000 345 000

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Arild Hvaal AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Arild Hvaal AS -489 -60,44% - -489 -60,44%
 
TOTALT: Alle selskap -489 -60,44% - -489 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Arild Hvaal AS -489 - -489
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% -489
 
  -30,00% -489
 
  -50,00% -489
 
  -70,00% -489
 
  -100,00% -489

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter1.9792.5233041.0801.2931.0621.3001.264
NEG -21,6 %POS 729,9 %NEG -71,9 %NEG -16,5 %POS 21,8 %NEG -18,3 %POS 2,8 % -
 
Bruttomargin1.3792.0861666288844205881.264
NEG -33,9 %POS 1 156,6 %NEG -73,6 %NEG -29,0 %POS 110,5 %NEG -28,6 %NEG -53,5 % -
 
EBITDA resultat-485283-466-102-40161377356
NEG -271,4 %POS 160,7 %NEG -356,9 %NEG -155,0 %NEG -124,8 %NEG -57,3 %POS 5,9 % -
 
Driftsresultat-521235-504-134-10595291238
NEG -321,7 %POS 146,6 %NEG -276,1 %NEG -27,6 %NEG -210,5 %NEG -67,4 %POS 22,3 % -
 
Kontantstrøm-1226031359956690
NEG -104,6 %POS 738,7 %NEG -11,4 %NEG -64,6 %POS 76,8 %NEG -18,8 % - -
 
Kassebeholdning105127120121
NEG -17,3 %POS 12 600,0 %NEG -50,0 %POS 100%NEG -100,0 %NEG -50,0 %POS 100,0 % -
 
Sum egenkapital-911-379-605-935317599-165
NEG -140,4 %POS 37,4 %NEG -550,5 %NEG -275,5 %NEG -69,7 %POS 76,8 %POS 160,0 % -
 
Sum langsiktig gjeld0106840171212299381
POS 100,0 %POS 85,3 %NEG -70,0 %POS 76,6 %POS 19,3 %POS 29,1 %POS 21,5 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.