Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 6 916 226 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 18 205 10 521 6 887 500 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (86,60%) Kontantstrøm fra drift (-85,47%)
Resultat før skatt (74,19%) Sum egenkapital (-4,50%)
Driftsresultat (57,55%) Driftsinntekter (-29,23%)
Kassebeholdning (27,85%) Bruttomargin (-26,17%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Arilds Fiskebåtrederi AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Arilds Fiskebåtrederi AS 13 532 92,59% - 13 532 92,59%
 
TOTALT: Alle selskap 13 532 92,59% - 13 532 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Arilds Fiskebåtrederi AS 13 532 - 13 532
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 13 532
 
  -30,00% 13 532
 
  -50,00% 13 532
 
  -70,00% 13 532
 
  -100,00% 13 532

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter9561.6671.144605472842375450
NEG -42,7 %POS 45,7 %POS 89,1 %POS 28,2 %NEG -43,9 %POS 124,5 %NEG -16,7 % -
 
Bruttomargin8831.6401.165566381847471438
NEG -46,2 %POS 40,8 %POS 105,8 %POS 48,6 %NEG -55,0 %POS 79,8 %POS 7,5 % -
 
EBITDA resultat-261378-112-250-218-50-51-87
NEG -169,0 %POS 437,5 %POS 55,2 %NEG -14,7 %NEG -336,0 %POS 2,0 %POS 41,4 % -
 
Driftsresultat-508149-342-577-540-370-356-372
NEG -440,9 %POS 143,6 %POS 40,7 %NEG -6,9 %NEG -45,9 %NEG -3,9 %POS 4,3 % -
 
Kontantstrøm-926-252430-57-2740-460
NEG -267,5 %NEG -158,6 %POS 854,4 %NEG -111,1 %NEG -167,5 %POS 187,0 % - -
 
Kassebeholdning5981.5831.8932.3381.3701.0861.4822.282
NEG -62,2 %NEG -16,4 %NEG -19,0 %POS 70,7 %POS 26,2 %NEG -26,7 %NEG -35,1 % -
 
Sum egenkapital14.89015.79016.16316.20616.67716.81416.83116.661
NEG -5,7 %NEG -2,3 %NEG -0,3 %NEG -2,8 %NEG -0,8 %NEG -0,1 %POS 1,0 % -
 
Sum langsiktig gjeld6207386988941.2851.2491.4341.648
POS 16,0 %NEG -5,7 %POS 21,9 %POS 30,4 %NEG -2,9 %POS 12,9 %POS 13,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.