Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 1 632 418 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 2 877 3 041 1 626 500 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (92,45%) Sum egenkapital (-71,31%)
Resultat før skatt (32,45%)
Driftsresultat (92,45%)
Kontantstrøm fra drift (44,21%)
Kassebeholdning (3 100,00%)
Driftsinntekter (100%)
Bruttomargin (100%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Arios AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Arios AS -462 -14,06% - -462 -14,06%
 
TOTALT: Alle selskap -462 -14,06% - -462 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Arios AS -462 - -462
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% -462
 
  -30,00% -462
 
  -50,00% -462
 
  -70,00% -462
 
  -100,00% -462

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter39119124216216216208196
NEG -67,2 %NEG -4,0 %NEG -42,6 % - - POS 3,8 %POS 6,1 % -
 
Bruttomargin39119124216216216208196
NEG -67,2 %NEG -4,0 %NEG -42,6 % - - POS 3,8 %POS 6,1 % -
 
EBITDA resultat-74067118170152161154
NEG -117,5 %NEG -40,3 %NEG -43,2 %NEG -30,6 %POS 11,8 %NEG -5,6 %POS 4,5 % -
 
Driftsresultat-74067118170152161154
NEG -117,5 %NEG -40,3 %NEG -43,2 %NEG -30,6 %POS 11,8 %NEG -5,6 %POS 4,5 % -
 
Kontantstrøm97531068813390310
POS 83,0 %NEG -50,0 %POS 20,5 %NEG -33,8 %POS 47,8 %POS 190,3 % - -
 
Kassebeholdning118191021201515
POS 37,5 %NEG -57,9 %POS 90,0 %NEG -52,4 %POS 5,0 %POS 33,3 % - -
 
Sum egenkapital-208-56287990645331
NEG -271,4 %NEG -300,0 %NEG -64,6 %NEG -12,2 %POS 40,6 %POS 20,8 %POS 71,0 % -
 
Sum langsiktig gjeld2.7042.8052.9002.9873.0703.1423.2273.258
POS 3,6 %POS 3,3 %POS 2,9 %POS 2,7 %POS 2,3 %POS 2,6 %POS 1,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.