Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 5 016 390 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 0 34 890 4 981 500 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Resultat før skatt (2 240,88%) EBITDA (-1 464,71%)
Kontantstrøm fra drift (373,65%) Driftsresultat (-1 464,71%)
Kassebeholdning (637,19%)
Sum egenkapital (316,36%)
Driftsinntekter (100%)
Bruttomargin (100%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Arisona Holding AS 100,00% - -
 
Oci Mipco AS 2,81% - - -
Digital Medarbeider AS 2,72% - 3 645 -100,00%
Nortel AS 2,23% 32 131 5 128 526,58%
Arktis Nordic Holding AS 50,00% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   - 213
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Arisona Holding AS 31 839 64,03% - 31 839 64,03%
 
Oci Mipco AS 30 181 99,65% - 30 181 99,65%
Digital Medarbeider AS
Nortel AS 89 143 85,78% 32 131 57 012 79,41%
Arktis Nordic Holding AS 4 728 70,14% - 4 728 70,14%
 
TOTALT: Alle selskap 155 891 81,76% 32 131 123 760 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Arisona Holding AS 31 839 - 31 839
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 31 839
 
  -30,00% 31 839
 
  -50,00% 31 839
 
  -70,00% 31 839
 
  -100,00% 31 839

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter00000000
- - - - - - - -
 
Bruttomargin00000000
- - - - - - - -
 
EBITDA resultat-31-34-38-458-27-33-44-43
POS 8,8 %POS 10,5 %POS 91,7 %NEG -1 596,3 %POS 18,2 %POS 25,0 %NEG -2,3 % -
 
Driftsresultat-31-34-38-458-27-33-44-43
POS 8,8 %POS 10,5 %POS 91,7 %NEG -1 596,3 %POS 18,2 %POS 25,0 %NEG -2,3 % -
 
Kontantstrøm17.603287-2.568964-1.3632.6171170
POS 6 033,4 %POS 111,2 %NEG -366,4 %POS 170,7 %NEG -152,1 %POS 2 136,8 % - -
 
Kassebeholdning11.620321342.6681.6292.977385249
POS 3 519,9 %POS 844,1 %NEG -98,7 %POS 63,8 %NEG -45,3 %POS 673,2 %POS 54,6 % -
 
Sum egenkapital8.7765.5315.9394.5064.9105.5433.3382.616
POS 58,7 %NEG -6,9 %POS 31,8 %NEG -8,2 %NEG -11,4 %POS 66,1 %POS 27,6 % -
 
Sum langsiktig gjeld000530000
- - POS 100,0 %POS 0,0 % - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.