Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 9 391 430 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
1 096 800 1 015 438 211 192 5 547 000 1 521 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kontantstrøm fra drift (139,79%) EBITDA (-79,96%)
Kassebeholdning (3,01%) Resultat før skatt (-606,82%)
Driftsresultat (-363,75%)
Sum egenkapital (-4,16%)
Driftsinntekter (-0,04%)
Bruttomargin (-1,43%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Arka Rogaland AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Arka Rogaland AS 6 379 56,79% - 6 379 56,79%
 
TOTALT: Alle selskap 6 379 56,79% - 6 379 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Arka Rogaland AS 6 379 - 6 379
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 6 379
 
  -30,00% 6 379
 
  -50,00% 6 379
 
  -70,00% 6 379
 
  -100,00% 6 379

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter26.08238.03152.21044.28251.07042.01539.20035.016
NEG -31,4 %NEG -27,2 %POS 17,9 %NEG -13,3 %POS 21,6 %POS 7,2 %POS 11,9 % -
 
Bruttomargin9.8199.22412.34013.11312.80612.24010.98611.823
POS 6,5 %NEG -25,3 %NEG -5,9 %POS 2,4 %POS 4,6 %POS 11,4 %NEG -7,1 % -
 
EBITDA resultat-3.109-3.5481.2461.3071.4301.5519165.985
POS 12,4 %NEG -384,8 %NEG -4,7 %NEG -8,6 %NEG -7,8 %POS 69,3 %NEG -84,7 % -
 
Driftsresultat-3.572-3.8881.055437586641-411.175
POS 8,1 %NEG -468,5 %POS 141,4 %NEG -25,4 %NEG -8,6 %POS 1 663,4 %NEG -103,5 % -
 
Kontantstrøm-3.865-8.3415.472-631-3.0492.7751.7610
POS 53,7 %NEG -252,4 %POS 967,2 %POS 79,3 %NEG -209,9 %POS 57,6 % - -
 
Kassebeholdning2403315.7214081.9795.1042.575639
NEG -27,5 %NEG -94,2 %POS 1 302,2 %NEG -79,4 %NEG -61,2 %POS 98,2 %POS 303,0 % -
 
Sum egenkapital6.3816.2355.5355.4106.4096.1345.8315.899
POS 2,3 %POS 12,6 %POS 2,3 %NEG -15,6 %POS 4,5 %POS 5,2 %NEG -1,2 % -
 
Sum langsiktig gjeld35930238900015636
NEG -18,9 %POS 22,4 %NEG % - - POS 100,0 %POS 97,6 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.