Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 62 445 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 25 932 11 014 25 500 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (50,00%) Kassebeholdning (-23,08%)
Resultat før skatt (50,68%) Sum egenkapital (-31,11%)
Driftsresultat (50,68%) Driftsinntekter (-3,52%)
Kontantstrøm fra drift (63,13%) Bruttomargin (-3,22%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Arkikon AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Arkikon AS 186 43,16% - 186 43,16%
 
TOTALT: Alle selskap 186 43,16% - 186 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Arkikon AS 186 - 186
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 186
 
  -30,00% 186
 
  -50,00% 186
 
  -70,00% 186
 
  -100,00% 186

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter1.3967421.0767936667151.2521.693
POS 88,1 %NEG -31,0 %POS 35,7 %POS 19,1 %NEG -6,9 %NEG -42,9 %NEG -26,0 % -
 
Bruttomargin1.3517371.0337396426651.1181.124
POS 83,3 %NEG -28,7 %POS 39,8 %POS 15,1 %NEG -3,5 %NEG -40,5 %NEG -0,5 % -
 
EBITDA resultat458-14139512318-77245-377
POS 424,8 %NEG -135,7 %POS 221,1 %POS 583,3 %POS 123,4 %NEG -131,4 %POS 165,0 % -
 
Driftsresultat453-14639212318-77245-377
POS 410,3 %NEG -137,2 %POS 218,7 %POS 583,3 %POS 123,4 %NEG -131,4 %POS 165,0 % -
 
Kontantstrøm571-122343872-1181130
POS 568,0 %NEG -135,6 %POS 294,3 %POS 4 250,0 %POS 101,7 %NEG -204,4 % - -
 
Kassebeholdning7983013759610812512
POS 165,1 %NEG -19,7 %POS 290,6 %POS 860,0 %POS 25,0 %NEG -93,6 %POS 941,7 % -
 
Sum egenkapital489111257-86-206-218-134-372
POS 340,5 %NEG -56,8 %POS 398,8 %POS 58,3 %POS 5,5 %NEG -62,7 %POS 64,0 % -
 
Sum langsiktig gjeld10000000
POS 0,0 % - - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.