Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 35 666 449 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
7 687 600 5 853 699 433 151 21 511 000 181 000

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (32,33%)
Resultat før skatt (34,19%)
Driftsresultat (33,80%)
Kontantstrøm fra drift (266,25%)
Kassebeholdning (145,05%)
Sum egenkapital (0,59%)
Driftsinntekter (17,15%)
Bruttomargin (16,65%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Armatec AS 100,00% 632 505 25,15%
 
TOTALT: Alle selskap   632 505 25,15%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Armatec AS 14 411 29,62% 632 13 779 28,70%
 
TOTALT: Alle selskap 14 411 29,62% 632 13 779 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Armatec AS 14 411 632 13 779
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
632 -10,00% 14 348
 
  -30,00% 14 221
 
  -50,00% 14 095
 
  -70,00% 13 969
 
  -100,00% 13 779

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20192018201720162015201420132012
Driftsinntekter130.388108.172102.909103.13583.025107.666101.560114.739
POS 20,5 %POS 5,1 %NEG -0,2 %POS 24,2 %NEG -22,9 %POS 6,0 %NEG -11,5 % -
 
Bruttomargin40.13935.89633.05834.89024.48927.18828.69534.490
POS 11,8 %POS 8,6 %NEG -5,3 %POS 42,5 %NEG -9,9 %NEG -5,3 %NEG -16,8 % -
 
EBITDA resultat6.9855.5205.3437.1082.1272.4283.5707.596
POS 26,5 %POS 3,3 %NEG -24,8 %POS 234,2 %NEG -12,4 %NEG -32,0 %NEG -53,0 % -
 
Driftsresultat6.5725.1384.9676.7521.8602.1683.3887.452
POS 27,9 %POS 3,4 %NEG -26,4 %POS 263,0 %NEG -14,2 %NEG -36,0 %NEG -54,5 % -
 
Kontantstrøm4.25452-10.33611.9765263.860-5.6520
POS 8 080,8 %POS 100,5 %NEG -186,3 %POS 2 176,8 %NEG -86,4 %POS 168,3 % - -
 
Kassebeholdning4.9589561.8219.7745.6028.1312.7977.779
POS 418,6 %NEG -47,5 %NEG -81,4 %POS 74,5 %NEG -31,1 %POS 190,7 %NEG -64,0 % -
 
Sum egenkapital14.37815.27611.37912.84114.42013.19611.22311.050
NEG -5,9 %POS 34,2 %NEG -11,4 %NEG -11,0 %POS 9,3 %POS 17,6 %POS 1,6 % -
 
Sum langsiktig gjeld005869828.7648.9707.7767.826
- POS 100,0 %POS 40,3 %POS 88,8 %POS 2,3 %NEG -15,4 %POS 0,6 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.