Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 14 997 918 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 278 795 111 123 14 169 000 439 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (38,31%) Kontantstrøm fra drift (-3,42%)
Resultat før skatt (180,62%) Sum egenkapital (-25,44%)
Driftsresultat (56,18%)
Kassebeholdning (142,59%)
Driftsinntekter (6,55%)
Bruttomargin (6,55%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Arna Næringspark AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Arna Næringspark AS 967 3,31% - 967 3,31%
 
TOTALT: Alle selskap 967 3,31% - 967 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Arna Næringspark AS 967 - 967
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 967
 
  -30,00% 967
 
  -50,00% 967
 
  -70,00% 967
 
  -100,00% 967

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter6.5278.003000000
NEG -18,4 %POS 100% - - - - - -
 
Bruttomargin6.5278.003000000
NEG -18,4 %POS 100% - - - - - -
 
EBITDA resultat2.7563.195-12-27-38-71-62-153
NEG -13,7 %POS 26 725,0 %POS 55,6 %POS 28,9 %POS 46,5 %NEG -14,5 %POS 59,5 % -
 
Driftsresultat1.8832.405-12-27-38-71-62-153
NEG -21,7 %POS 20 141,7 %POS 55,6 %POS 28,9 %POS 46,5 %NEG -14,5 %POS 59,5 % -
 
Kontantstrøm-3.4683.271-214-266164-1.069-40
NEG -206,0 %POS 1 628,5 %POS 19,5 %NEG -262,2 %POS 115,3 %NEG -26 625,0 % - -
 
Kassebeholdning1.8485202163.9015258
POS 3 453,8 %POS 100%NEG -100,0 %NEG -87,5 %NEG -99,6 %POS 77 920,0 %NEG -98,1 % -
 
Sum egenkapital139-4.166-1.727-1.616-1.574816-34127
POS 103,3 %NEG -141,2 %NEG -6,9 %NEG -2,7 %NEG -292,9 %POS 2 500,0 %NEG -126,8 % -
 
Sum langsiktig gjeld34.59938.34213.61113.17312.77419.06146.76440.889
POS 9,8 %NEG -181,7 %NEG -3,3 %NEG -3,1 %POS 33,0 %POS 59,2 %NEG -14,4 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.