Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 915 315 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 82 973 14 342 639 000 179 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kontantstrøm fra drift (109,76%) EBITDA (-40,20%)
Kassebeholdning (63,41%) Resultat før skatt (-60,00%)
Sum egenkapital (5,61%) Driftsresultat (-59,35%)
Driftsinntekter (-19,14%)
Bruttomargin (-11,18%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Arnavågen Bygg AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Arnavågen Bygg AS 696 51,75% - 696 51,75%
 
TOTALT: Alle selskap 696 51,75% - 696 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Arnavågen Bygg AS 696 - 696
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 696
 
  -30,00% 696
 
  -50,00% 696
 
  -70,00% 696
 
  -100,00% 696

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter3.6523.2452.6552.0602.3321.7351.6481.511
POS 12,5 %POS 22,2 %POS 28,9 %NEG -11,7 %POS 34,4 %POS 5,3 %POS 9,1 % -
 
Bruttomargin1.7321.8931.5891.3501.4491.1151.125890
NEG -8,5 %POS 19,1 %POS 17,7 %NEG -6,8 %POS 30,0 %NEG -0,9 %POS 26,4 % -
 
EBITDA resultat27342317127170118342198
NEG -35,5 %POS 147,4 %POS 533,3 %NEG -84,1 %POS 44,1 %NEG -65,5 %POS 72,7 % -
 
Driftsresultat214389139-513692316172
NEG -45,0 %POS 179,9 %POS 2 880,0 %NEG -103,7 %POS 47,8 %NEG -70,9 %POS 83,7 % -
 
Kontantstrøm214209242-1983001772940
POS 2,4 %NEG -13,6 %POS 222,2 %NEG -166,0 %POS 69,5 %NEG -39,8 % - -
 
Kassebeholdning21624220110732917078173
NEG -10,7 %POS 20,4 %POS 87,9 %NEG -67,5 %POS 93,5 %POS 117,9 %NEG -54,9 % -
 
Sum egenkapital56740612784100101101107
POS 39,7 %POS 219,7 %POS 51,2 %NEG -16,0 %NEG -1,0 % - NEG -5,6 % -
 
Sum langsiktig gjeld00461051330073
- POS 100,0 %POS 56,2 %POS 21,1 %NEG % - POS 100,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.