Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 1 457 397 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 17 507 4 890 1 398 000 37 000

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Sum egenkapital (22,05%) EBITDA (-2,54%)
Driftsinntekter (0,00%) Resultat før skatt (-1,97%)
Bruttomargin (0,00%) Driftsresultat (-2,57%)
Kontantstrøm fra drift (-12,99%)
Kassebeholdning (-88,46%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Arne Dulsrud AS 100,00% 163 170 -4,12%
 
Dulsrud Klær AS 100,00% 93 96 -3,13%
 
TOTALT: Alle selskap   163 266 -38,72%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Arne Dulsrud AS 1 284 45,68% 163 1 121 42,33%
 
Dulsrud Klær AS 1 128 28,54% 93 1 035 26,82%
 
TOTALT: Alle selskap 2 412 35,66% 256 2 156 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Arne Dulsrud AS 1 284 163 1 121
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
163 -10,00% 1 268
 
  -30,00% 1 235
 
  -50,00% 1 203
 
  -70,00% 1 170
 
  -100,00% 1 121

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter426426426426426426426426
- - - - - - - -
 
Bruttomargin426426426426426426426426
- - - - - - - -
 
EBITDA resultat323318242312305324333307
POS 1,6 %POS 31,4 %NEG -22,4 %POS 2,3 %NEG -5,9 %NEG -2,7 %POS 8,5 % -
 
Driftsresultat306233157227220239248222
POS 31,3 %POS 48,4 %NEG -30,8 %POS 3,2 %NEG -7,9 %NEG -3,6 %POS 11,7 % -
 
Kontantstrøm2384260526613176780
POS 466,7 %NEG -93,1 %POS 2 226,9 %NEG -95,8 %POS 248,3 %POS 125,6 % - -
 
Kassebeholdning2062115110393
NEG -67,7 %POS 6 100,0 % - NEG -98,0 %POS 410,0 %NEG -74,4 %POS 1 200,0 % -
 
Sum egenkapital8158068458757871.1091.2451.062
POS 1,1 %NEG -4,6 %NEG -3,4 %POS 11,2 %NEG -29,0 %NEG -10,9 %POS 17,2 % -
 
Sum langsiktig gjeld1.3001.300000000
- POS 0,0 % - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.