Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 78 696 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
3 600 5 055 3 041 32 000 35 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Sum egenkapital (13,58%) EBITDA (-75,00%)
Resultat før skatt (-82,72%)
Driftsresultat (-82,72%)
Kontantstrøm fra drift (-480,00%)
Kassebeholdning (-15,79%)
Driftsinntekter (-34,57%)
Bruttomargin (-43,93%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Arne Glomdal Fotografi AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Arne Glomdal Fotografi AS 92 82,14% - 92 82,14%
 
TOTALT: Alle selskap 92 82,14% - 92 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Arne Glomdal Fotografi AS 92 - 92
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 92
 
  -30,00% 92
 
  -50,00% 92
 
  -70,00% 92
 
  -100,00% 92

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014
Driftsinntekter2002471266564
NEG -19,0 %POS 96,0 %POS 93,8 %POS 1,6 % -
 
Bruttomargin1872281114859
NEG -18,0 %POS 105,4 %POS 131,3 %NEG -18,6 % -
 
EBITDA resultat611298-9-5
NEG -52,7 %POS 1 512,5 %POS 188,9 %NEG -80,0 % -
 
Driftsresultat471198-9-5
NEG -60,5 %POS 1 387,5 %POS 188,9 %NEG -80,0 % -
 
Kontantstrøm-472426-20
NEG -119,4 %POS 3 933,3 %POS 400,0 % - -
 
Kassebeholdning5911814810
NEG -50,0 %POS 742,9 %POS 75,0 %NEG -20,0 % -
 
Sum egenkapital1087212413
POS 50,0 %POS 500,0 %POS 200,0 %NEG -69,2 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000
- - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.