Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 1 302 801 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 139 767 33 534 514 500 615 000

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (6,80%) Kontantstrøm fra drift (-30,12%)
Resultat før skatt (4,20%)
Driftsresultat (5,81%)
Kassebeholdning (13,41%)
Sum egenkapital (9,33%)
Driftsinntekter (2,47%)
Bruttomargin (2,61%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Arne Hagen Transport AS 100,00% 20 17 17,65%
 
TOTALT: Alle selskap   20 17 17,65%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Arne Hagen Transport AS 3 622 86,92% 20 3 602 86,86%
 
TOTALT: Alle selskap 3 622 86,92% 20 3 602 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Arne Hagen Transport AS 3 622 20 3 602
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
20 -10,00% 3 620
 
  -30,00% 3 616
 
  -50,00% 3 612
 
  -70,00% 3 608
 
  -100,00% 3 602

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter3.4703.9673.9083.9185.5925.3194.7464.827
NEG -12,5 %POS 1,5 %NEG -0,3 %NEG -29,9 %POS 5,1 %POS 12,1 %NEG -1,7 % -
 
Bruttomargin3.3093.5453.6353.7805.3265.0094.3974.230
NEG -6,7 %NEG -2,5 %NEG -3,8 %NEG -29,0 %POS 6,3 %POS 13,9 %POS 3,9 % -
 
EBITDA resultat3186799498121.023701599446
NEG -53,2 %NEG -28,5 %POS 16,9 %NEG -20,6 %POS 45,9 %POS 17,0 %POS 34,3 % -
 
Driftsresultat-21304570311483344183-106
NEG -106,9 %NEG -46,7 %POS 83,3 %NEG -35,6 %POS 40,4 %POS 88,0 %POS 272,6 % -
 
Kontantstrøm1905621.1602761.0779098190
NEG -66,2 %NEG -51,6 %POS 320,3 %NEG -74,4 %POS 18,5 %POS 11,0 % - -
 
Kassebeholdning2.5632.3331.7091.3961.068490517676
POS 9,9 %POS 36,5 %POS 22,4 %POS 30,7 %POS 118,0 %NEG -5,2 %NEG -23,5 % -
 
Sum egenkapital3.0163.0072.7733.1442.9172.5652.3082.204
POS 0,3 %POS 8,4 %NEG -11,8 %POS 7,8 %POS 13,7 %POS 11,1 %POS 4,7 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000000
- - - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.