Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 4 770 015 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
1 223 200 770 589 130 726 2 403 500 242 000

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Arne Hasle AS 100,00% 265 228 16,23%
 
TOTALT: Alle selskap   265 228 16,23%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Arne Hasle AS 8 513 72,80% 265 8 248 72,17%
 
TOTALT: Alle selskap 8 513 72,80% 265 8 248 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Arne Hasle AS 8 513 265 8 248
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
265 -10,00% 8 487
 
  -30,00% 8 434
 
  -50,00% 8 381
 
  -70,00% 8 328
 
  -100,00% 8 248

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter19.79519.06717.81216.13016.00117.13017.59017.980
POS 3,8 %POS 7,0 %POS 10,4 %POS 0,8 %NEG -6,6 %NEG -2,6 %NEG -2,2 % -
 
Bruttomargin11.39312.69311.2279.9939.98710.74711.61111.848
NEG -10,2 %POS 13,1 %POS 12,3 %POS 0,1 %NEG -7,1 %NEG -7,4 %NEG -2,0 % -
 
EBITDA resultat2.0072.1257797695916638322.408
NEG -5,6 %POS 172,8 %POS 1,3 %POS 30,1 %NEG -10,9 %NEG -20,3 %NEG -65,4 % -
 
Driftsresultat1.4701.512146-74-250-195-1141.498
NEG -2,8 %POS 935,6 %POS 297,3 %POS 70,4 %NEG -28,2 %NEG -71,1 %NEG -107,6 % -
 
Kontantstrøm1.90717960360-537781-1.2370
POS 965,4 %POS 198,3 %NEG -83,3 %POS 167,0 %NEG -168,8 %POS 163,1 % - -
 
Kassebeholdning7.3655.8006.8947.0987.0267.8267.2228.504
POS 27,0 %NEG -15,9 %NEG -2,9 %POS 1,0 %NEG -10,2 %POS 8,4 %NEG -15,1 % -
 
Sum egenkapital8.3818.0938.0398.4709.0509.92610.77711.572
POS 3,6 %POS 0,7 %NEG -5,1 %NEG -6,4 %NEG -8,8 %NEG -7,9 %NEG -6,9 % -
 
Sum langsiktig gjeld3096038821.2011.5991.9702.3242.679
POS 48,8 %POS 31,6 %POS 26,6 %POS 24,9 %POS 18,8 %POS 15,2 %POS 13,3 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.