Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 2 530 465 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
3 064 280 020 47 610 2 199 500 271

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Arne Hasle AS 100,00% 228 184 23,91%
 
TOTALT: Alle selskap   228 184 23,91%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Arne Hasle AS 8 152 69,94% 228 7 924 69,34%
 
TOTALT: Alle selskap 8 152 69,94% 228 7 924 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Arne Hasle AS 8 152 228 7 924
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
228 -10,00% 8 129
 
  -30,00% 8 084
 
  -50,00% 8 038
 
  -70,00% 7 992
 
  -100,00% 7 924

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20152014201320122011201020092008
Driftsinntekter19.06717.81216.13016.00117.13017.59017.98021.796
POS 7,0 %POS 10,4 %POS 0,8 %NEG -6,6 %NEG -2,6 %NEG -2,2 %NEG -17,5 % -
 
Bruttomargin12.69311.2279.9939.98710.74711.61111.84813.496
POS 13,1 %POS 12,3 %POS 0,1 %NEG -7,1 %NEG -7,4 %NEG -2,0 %NEG -12,2 % -
 
EBITDA resultat2.1257797695916638322.4082.100
POS 172,8 %POS 1,3 %POS 30,1 %NEG -10,9 %NEG -20,3 %NEG -65,4 %POS 14,7 % -
 
Driftsresultat1.512146-74-250-195-1141.4981.234
POS 935,6 %POS 297,3 %POS 70,4 %NEG -28,2 %NEG -71,1 %NEG -107,6 %POS 21,4 % -
 
Kontantstrøm17960360-537781-1.2371.2150
POS 198,3 %NEG -83,3 %POS 167,0 %NEG -168,8 %POS 163,1 %NEG -201,8 % - -
 
Kassebeholdning5.8006.8947.0987.0267.8267.2228.5045.844
NEG -15,9 %NEG -2,9 %POS 1,0 %NEG -10,2 %POS 8,4 %NEG -15,1 %POS 45,5 % -
 
Sum egenkapital8.0938.0398.4709.0509.92610.77711.57211.170
POS 0,7 %NEG -5,1 %NEG -6,4 %NEG -8,8 %NEG -7,9 %NEG -6,9 %POS 3,6 % -
 
Sum langsiktig gjeld6038821.2011.5991.9702.3242.6792.983
POS 31,6 %POS 26,6 %POS 24,9 %POS 18,8 %POS 15,2 %POS 13,3 %POS 10,2 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.