Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 227 610 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 0 1 110 226 500 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (6,90%) Kassebeholdning (-26,32%)
Resultat før skatt (17,50%) Sum egenkapital (-36,11%)
Driftsresultat (6,90%) Driftsinntekter (-100,00%)
Kontantstrøm fra drift (99,61%) Bruttomargin (-100,00%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Arnesen AS 100,00% 452 445 1,57%
 
TOTALT: Alle selskap   452 445 1,57%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Arnesen AS 46 9,85% 452 -406 -2 706,67%
 
TOTALT: Alle selskap 46 9,85% 452 -406 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Arnesen AS 46 452 -406
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
452 -10,00% 1
 
  -30,00% -90
 
  -50,00% -180
 
  -70,00% -270
 
  -100,00% -406

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter4244832721944482.0581.0552.457
NEG -12,2 %POS 77,6 %POS 40,2 %NEG -56,7 %NEG -78,2 %POS 95,1 %NEG -57,1 % -
 
Bruttomargin368443224183356959364599
NEG -16,9 %POS 97,8 %POS 22,4 %NEG -48,6 %NEG -62,9 %POS 163,5 %NEG -39,2 % -
 
EBITDA resultat-49-85-101478-882-49166
POS 42,4 %POS 15,8 %NEG -314,9 %POS 487,5 %POS 100,9 %NEG -1 700,0 %NEG -129,5 % -
 
Driftsresultat-49-85-10147-40-901-12397
POS 42,4 %POS 15,8 %NEG -314,9 %POS 217,5 %POS 95,6 %NEG -632,5 %NEG -226,8 % -
 
Kontantstrøm6.146-230-861453091031340
POS 2 772,2 %NEG -167,4 %NEG -159,3 %NEG -53,1 %POS 200,0 %NEG -23,1 % - -
 
Kassebeholdning6.396107391194910500
POS 5 877,6 %POS 174,4 %NEG -67,2 %POS 142,9 %NEG -53,3 %POS 0,0 % - -
 
Sum egenkapital1236308038556547871.4561.582
NEG -80,5 %NEG -21,5 %NEG -6,1 %POS 30,7 %NEG -16,9 %NEG -45,9 %NEG -8,0 % -
 
Sum langsiktig gjeld655.9235.6225.6165.691561311.574
POS 98,9 %NEG -5,4 %NEG -0,1 %POS 1,3 %NEG -10 062,5 %POS 57,3 %POS 91,7 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.