Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 17 108 403 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
264 800 1 088 178 239 425 6 486 000 9 030 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Sum egenkapital (22,12%) EBITDA (-30,96%)
Resultat før skatt (-53,29%)
Driftsresultat (-50,74%)
Kontantstrøm fra drift (-33,98%)
Kassebeholdning (-66,46%)
Driftsinntekter (-20,65%)
Bruttomargin (-21,72%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Arnesen Betong AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Arnesen Betong AS 3 417 18,93% - 3 417 18,93%
 
TOTALT: Alle selskap 3 417 18,93% - 3 417 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Arnesen Betong AS 3 417 - 3 417
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 3 417
 
  -30,00% 3 417
 
  -50,00% 3 417
 
  -70,00% 3 417
 
  -100,00% 3 417

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter23.60826.76823.55227.95024.06623.34020.70312.251
NEG -11,8 %POS 13,7 %NEG -15,7 %POS 16,1 %POS 3,1 %POS 12,7 %POS 69,0 % -
 
Bruttomargin16.25018.18616.18819.79910.0888.9617.5474.454
NEG -10,6 %POS 12,3 %NEG -18,2 %POS 96,3 %POS 12,6 %POS 18,7 %POS 69,4 % -
 
EBITDA resultat4.7196.9905.5737.5853.4952.7402.101-129
NEG -32,5 %POS 25,4 %NEG -26,5 %POS 117,0 %POS 27,6 %POS 30,4 %POS 1 728,7 % -
 
Driftsresultat2.3584.5933.2845.2552.8202.2471.552-720
NEG -48,7 %POS 39,9 %NEG -37,5 %POS 86,3 %POS 25,5 %POS 44,8 %POS 315,6 % -
 
Kontantstrøm2.8838.074-1.29614.2646.037-1.5373.9310
NEG -64,3 %POS 723,0 %NEG -109,1 %POS 136,3 %POS 492,8 %NEG -139,1 % - -
 
Kassebeholdning10.9029.6071.8281.9151.5051.6897.2644.352
POS 13,5 %POS 425,5 %NEG -4,5 %POS 27,2 %NEG -10,9 %NEG -76,7 %POS 66,9 % -
 
Sum egenkapital11.28610.9328.6557.3947.8036.8475.8575.162
POS 3,2 %POS 26,3 %POS 17,1 %NEG -5,2 %POS 14,0 %POS 16,9 %POS 13,5 % -
 
Sum langsiktig gjeld13.3694.6156.1815.38392302.9643.064
NEG -189,7 %POS 25,3 %NEG -14,8 %NEG -483,2 %NEG %POS 100,0 %POS 3,3 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.