Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 21 418 563 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
253 200 1 371 370 261 493 8 377 500 11 155 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Arnesen Betong AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Arnesen Betong AS 2 798 8,77% - 2 798 8,77%
 
TOTALT: Alle selskap 2 798 8,77% - 2 798 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Arnesen Betong AS 2 798 - 2 798
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 2 798
 
  -30,00% 2 798
 
  -50,00% 2 798
 
  -70,00% 2 798
 
  -100,00% 2 798

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter26.76823.55227.95024.06623.34020.70312.25115.729
POS 13,7 %NEG -15,7 %POS 16,1 %POS 3,1 %POS 12,7 %POS 69,0 %NEG -22,1 % -
 
Bruttomargin18.18616.18819.79910.0888.9617.5474.4546.411
POS 12,3 %NEG -18,2 %POS 96,3 %POS 12,6 %POS 18,7 %POS 69,4 %NEG -30,5 % -
 
EBITDA resultat6.9905.5737.5853.4952.7402.101-1291.245
POS 25,4 %NEG -26,5 %POS 117,0 %POS 27,6 %POS 30,4 %POS 1 728,7 %NEG -110,4 % -
 
Driftsresultat4.5933.2845.2552.8202.2471.552-720655
POS 39,9 %NEG -37,5 %POS 86,3 %POS 25,5 %POS 44,8 %POS 315,6 %NEG -209,9 % -
 
Kontantstrøm8.074-1.29614.2646.037-1.5373.9314070
POS 723,0 %NEG -109,1 %POS 136,3 %POS 492,8 %NEG -139,1 %POS 865,8 % - -
 
Kassebeholdning9.6071.8281.9151.5051.6897.2644.3523.892
POS 425,5 %NEG -4,5 %POS 27,2 %NEG -10,9 %NEG -76,7 %POS 66,9 %POS 11,8 % -
 
Sum egenkapital10.9328.6557.3947.8036.8475.8575.1625.558
POS 26,3 %POS 17,1 %NEG -5,2 %POS 14,0 %POS 16,9 %POS 13,5 %NEG -7,1 % -
 
Sum langsiktig gjeld4.6156.1815.38392302.9643.0643.288
POS 25,3 %NEG -14,8 %NEG -483,2 %NEG %POS 100,0 %POS 3,3 %POS 6,8 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.