Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 532 555 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 54 452 61 603 220 500 196 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kassebeholdning (100%) EBITDA (-262,94%)
Resultat før skatt (-20,29%)
Driftsresultat (-80,26%)
Kontantstrøm fra drift (-67,76%)
Sum egenkapital (-92,77%)
Driftsinntekter (-71,07%)
Bruttomargin (-71,05%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Arnesen Maskin AS 100,00% - 133 -100,00%
 
TOTALT: Alle selskap   - 133
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Arnesen Maskin AS -1 944 -437,84% - -1 944 -437,84%
 
TOTALT: Alle selskap -1 944 -437,84% - -1 944 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Arnesen Maskin AS -1 944 - -1 944
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% -1 944
 
  -30,00% -1 944
 
  -50,00% -1 944
 
  -70,00% -1 944
 
  -100,00% -1 944

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År2017201620152014
Driftsinntekter4.5284.0793.238833
POS 11,0 %POS 26,0 %POS 288,7 % -
 
Bruttomargin4.1644.0293.213833
POS 3,4 %POS 25,4 %POS 285,7 % -
 
EBITDA resultat405473486109
NEG -14,4 %NEG -2,7 %POS 345,9 % -
 
Driftsresultat21329338848
NEG -27,3 %NEG -24,5 %POS 708,3 % -
 
Kontantstrøm238-3925730
POS 160,7 %NEG -168,4 % - -
 
Kassebeholdning-1474180
NEG -300,0 %NEG -98,3 %POS 0,0 % -
 
Sum egenkapital501561425155
NEG -10,7 %POS 32,0 %POS 174,2 % -
 
Sum langsiktig gjeld1.038862447502
NEG -20,4 %NEG -92,8 %POS 11,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.