Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 73 870 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 30 205 6 164 37 500 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (64,21%) Kassebeholdning (-7,98%)
Resultat før skatt (74,42%) Sum egenkapital (-11,22%)
Driftsresultat (73,85%) Bruttomargin (-8,15%)
Kontantstrøm fra drift (46,84%)
Driftsinntekter (6,99%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Arnfinn Consulting AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Arnfinn Consulting AS 269 48,04% - 269 48,04%
 
TOTALT: Alle selskap 269 48,04% - 269 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Arnfinn Consulting AS 269 - 269
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 269
 
  -30,00% 269
 
  -50,00% 269
 
  -70,00% 269
 
  -100,00% 269

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter65864187099974549081.352
POS 928,1 %POS 255,6 %NEG -97,5 %NEG -28,9 %POS 119,6 %NEG -50,0 %NEG -32,8 % -
 
Bruttomargin65864187099974549081.352
POS 928,1 %POS 255,6 %NEG -97,5 %NEG -28,9 %POS 119,6 %NEG -50,0 %NEG -32,8 % -
 
EBITDA resultat258-71-147224198-145238298
POS 463,4 %POS 51,7 %NEG -165,6 %POS 13,1 %POS 236,6 %NEG -160,9 %NEG -20,1 % -
 
Driftsresultat223-106-182224198-145238298
POS 310,4 %POS 41,8 %NEG -181,3 %POS 13,1 %POS 236,6 %NEG -160,9 %NEG -20,1 % -
 
Kontantstrøm290-68-305273161-369-750
POS 526,5 %POS 77,7 %NEG -211,7 %POS 69,6 %POS 143,6 %NEG -392,0 % - -
 
Kassebeholdning605315382576349203504563
POS 92,1 %NEG -17,5 %NEG -33,7 %POS 65,0 %POS 71,9 %NEG -59,7 %NEG -10,5 % -
 
Sum egenkapital432208313479314169274103
POS 107,7 %NEG -33,5 %NEG -34,7 %POS 52,5 %POS 85,8 %NEG -38,3 %POS 166,0 % -
 
Sum langsiktig gjeld17517517500000
- - POS 0,0 % - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.