Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 2 721 777 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
1 208 400 0 2 877 1 510 500 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kontantstrøm fra drift (22,58%) EBITDA (-5,56%)
Driftsinntekter (100%) Resultat før skatt (-2,86%)
Bruttomargin (100%) Driftsresultat (-5,56%)
Kassebeholdning (-5,19%)
Sum egenkapital (-17,53%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Arnhild Eiendom AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Arnhild Eiendom AS 320 9,25% - 320 9,25%
 
TOTALT: Alle selskap 320 9,25% - 320 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Arnhild Eiendom AS 320 - 320
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 320
 
  -30,00% 320
 
  -50,00% 320
 
  -70,00% 320
 
  -100,00% 320

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter008501.1501.2652.0805502.462
- NEG -100,0 %NEG -26,1 %NEG -9,1 %NEG -39,2 %POS 278,2 %NEG -77,7 % -
 
Bruttomargin009-105111518116770
- NEG -100,0 %POS 108,6 %NEG -194,6 %NEG -78,6 %POS 346,6 %NEG -84,9 % -
 
EBITDA resultat-29-70-35-16137458-87258
POS 58,6 %NEG -100,0 %POS 78,3 %NEG -535,1 %NEG -91,9 %POS 626,4 %NEG -133,7 % -
 
Driftsresultat-29-70-35-16137458-87258
POS 58,6 %NEG -100,0 %POS 78,3 %NEG -535,1 %NEG -91,9 %POS 626,4 %NEG -133,7 % -
 
Kontantstrøm-32746-126-1.2561.3021.511-1.1110
NEG -104,3 %POS 692,1 %POS 90,0 %NEG -196,5 %NEG -13,8 %POS 236,0 % - -
 
Kassebeholdning493525972241.98214820945
NEG -6,1 %POS 441,2 %NEG -56,7 %NEG -88,7 %POS 1 239,2 %NEG -29,2 %POS 364,4 % -
 
Sum egenkapital4234515335888451.0158351.226
NEG -6,2 %NEG -15,4 %NEG -9,4 %NEG -30,4 %NEG -16,7 %POS 21,6 %NEG -31,9 % -
 
Sum langsiktig gjeld3.1393.1393.4583.4583.9603.4285.0003.758
- POS 9,2 % - POS 12,7 %NEG -15,5 %POS 31,4 %NEG -33,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.