Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 662 534 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 69 041 18 493 402 000 173 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kontantstrøm fra drift (86,54%) EBITDA (-43,31%)
Sum egenkapital (2,94%) Resultat før skatt (-81,16%)
Driftsinntekter (11,78%) Driftsresultat (-79,71%)
Bruttomargin (13,20%) Kassebeholdning (-46,85%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Arnt Vadset AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Arnt Vadset AS 350 34,48% - 350 34,48%
 
TOTALT: Alle selskap 350 34,48% - 350 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Arnt Vadset AS 350 - 350
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 350
 
  -30,00% 350
 
  -50,00% 350
 
  -70,00% 350
 
  -100,00% 350

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År2017201620152014
Driftsinntekter2.2561.7281.9141.296
POS 30,6 %NEG -9,7 %POS 47,7 % -
 
Bruttomargin1.5781.2611.508861
POS 25,1 %NEG -16,4 %POS 75,1 % -
 
EBITDA resultat15744138164
POS 256,8 %NEG -68,1 %NEG -15,9 % -
 
Driftsresultat1081398113
POS 730,8 %NEG -86,7 %NEG -13,3 % -
 
Kontantstrøm375259-1080
POS 44,8 %POS 339,8 % - -
 
Kassebeholdning65981231354
POS 713,6 %NEG -64,9 %NEG -34,7 % -
 
Sum egenkapital285200188115
POS 42,5 %POS 6,4 %POS 63,5 % -
 
Sum langsiktig gjeld5128266
NEG -82,1 %NEG -7,7 %NEG -333,3 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.