Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 1 418 877 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
142 000 0 2 877 884 000 390 000

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (20,45%) Kontantstrøm fra drift (-33 293,55%)
Resultat før skatt (44,71%) Kassebeholdning (-80,00%)
Driftsresultat (20,45%) Sum egenkapital (-99,49%)
Driftsinntekter (100%)
Bruttomargin (100%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Arnulf Øverlands Galleri AS 100,00% 940 940 -
 
TOTALT: Alle selskap   940 940
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Arnulf Øverlands Galleri AS -9 267 -523,56% 940 -10 207 -1 229,76%
 
TOTALT: Alle selskap -9 267 -523,56% 940 -10 207 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Arnulf Øverlands Galleri AS -9 267 940 -10 207
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
940 -10,00% -9 361
 
  -30,00% -9 549
 
  -50,00% -9 737
 
  -70,00% -9 925
 
  -100,00% -10 207

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter192602152296401705
POS 3 100,0 %POS 0,0 %NEG -100,0 %NEG -98,7 %NEG -48,6 %NEG -26,2 %NEG -43,1 % -
 
Bruttomargin184602119270278615
POS 2 966,7 %POS 0,0 %NEG -100,0 %NEG -98,3 %NEG -55,9 %NEG -2,9 %NEG -54,8 % -
 
EBITDA resultat-346-202-319-295-579-885-982-961
NEG -71,3 %POS 36,7 %NEG -8,1 %POS 49,1 %POS 34,6 %POS 9,9 %NEG -2,2 % -
 
Driftsresultat-346-202-319-295-584-895-1.005-988
NEG -71,3 %POS 36,7 %NEG -8,1 %POS 49,5 %POS 34,7 %POS 10,9 %NEG -1,7 % -
 
Kontantstrøm-375-2046-589-110-330
NEG -83,8 %NEG -3 500,0 %POS 110,3 %NEG -744,4 %POS 108,2 %NEG -233,3 % - -
 
Kassebeholdning36101510686079105
POS 260,0 %NEG -33,3 %POS 50,0 %NEG -85,3 %POS 13,3 %NEG -24,1 %NEG -24,8 % -
 
Sum egenkapital-9.135-8.792-8.590-8.270-7.975-7.005-5.770-4.477
NEG -3,9 %NEG -2,4 %NEG -3,9 %NEG -3,7 %NEG -13,8 %NEG -21,4 %NEG -28,9 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000000
- - - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.