Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 20 702 041 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 3 006 945 134 096 17 522 000 39 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (1 449,02%) Sum egenkapital (-20,19%)
Resultat før skatt (16 748,08%)
Driftsresultat (1 475,21%)
Kontantstrøm fra drift (66,92%)
Kassebeholdning (8,27%)
Driftsinntekter (26,82%)
Bruttomargin (12,19%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Arribatec Norge AS 100,00% 597 910 -34,40%
 
TOTALT: Alle selskap   597 910 -34,40%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Arribatec Norge AS 2 000 5,42% 597 1 403 3,86%
 
TOTALT: Alle selskap 2 000 5,42% 597 1 403 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Arribatec Norge AS 2 000 597 1 403
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
597 -10,00% 1 940
 
  -30,00% 1 821
 
  -50,00% 1 702
 
  -70,00% 1 582
 
  -100,00% 1 403

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017
Driftsinntekter37.00618.619
POS 98,8 % -
 
Bruttomargin34.41318.108
POS 90,0 % -
 
EBITDA resultat312335
NEG -6,9 % -
 
Driftsresultat309335
NEG -7,8 % -
 
Kontantstrøm-2.5250
- -
 
Kassebeholdning1.226957
POS 28,1 % -
 
Sum egenkapital2.395265
POS 803,8 % -
 
Sum langsiktig gjeld8721
NEG -87 100,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.