Sjekk kredittstatus her

Revisors anmerkninger

Med PRO+ kunne du sett 1 kommentarer til regnskapet fra godkjent revisor her

Bestill PRO+ i dag
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 354 171 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 238 767 21 904 48 500 45 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kontantstrøm fra drift (42,34%) EBITDA (-39,77%)
Kassebeholdning (42,94%) Resultat før skatt (-46,35%)
Sum egenkapital (27,60%) Driftsresultat (-46,57%)
Bruttomargin (2,72%) Driftsinntekter (-8,36%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Artbygg AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Artbygg AS 823 44,29% - 823 44,29%
 
TOTALT: Alle selskap 823 44,29% - 823 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Artbygg AS 823 - 823
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 823
 
  -30,00% 823
 
  -50,00% 823
 
  -70,00% 823
 
  -100,00% 823

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016
Driftsinntekter2.863613
POS 367,0 % -
 
Bruttomargin2.498599
POS 317,0 % -
 
EBITDA resultat33463
POS 430,2 % -
 
Driftsresultat31960
POS 431,7 % -
 
Kontantstrøm8460
- -
 
Kassebeholdning913169
POS 440,2 % -
 
Sum egenkapital31875
POS 324,0 % -
 
Sum langsiktig gjeld11
- -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.