Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 641 774 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 51 575 18 699 257 500 314 000

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Arve Maskin AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Arve Maskin AS 175 28,93% - 175 28,93%
 
TOTALT: Alle selskap 175 28,93% - 175 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Arve Maskin AS 175 - 175
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 175
 
  -30,00% 175
 
  -50,00% 175
 
  -70,00% 175
 
  -100,00% 175

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År201620152014
Driftsinntekter1.6011.2151.130
POS 31,8 %POS 7,5 % -
 
Bruttomargin1.5971.2121.118
POS 31,8 %POS 8,4 % -
 
EBITDA resultat372-47130
POS 891,5 %NEG -136,2 % -
 
Driftsresultat324-86112
POS 476,7 %NEG -176,8 % -
 
Kontantstrøm585-3130
POS 286,9 % - -
 
Kassebeholdning17129262
POS 489,7 %NEG -88,9 % -
 
Sum egenkapital326306392
POS 6,5 %NEG -21,9 % -
 
Sum langsiktig gjeld-23060
POS 3 933,3 %NEG % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.