Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 438 842 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 59 795 17 548 249 500 112 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (155,13%)
Resultat før skatt (323,68%)
Driftsresultat (512,50%)
Kontantstrøm fra drift (659,09%)
Kassebeholdning (132,56%)
Sum egenkapital (47,14%)
Driftsinntekter (9,23%)
Bruttomargin (9,23%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Arve Maskin AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Arve Maskin AS 206 34,39% - 206 34,39%
 
TOTALT: Alle selskap 206 34,39% - 206 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Arve Maskin AS 206 - 206
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 206
 
  -30,00% 206
 
  -50,00% 206
 
  -70,00% 206
 
  -100,00% 206

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014
Driftsinntekter1.2551.3471.6011.2151.130
NEG -6,8 %NEG -15,9 %POS 31,8 %POS 7,5 % -
 
Bruttomargin1.2551.3441.5971.2121.118
NEG -6,6 %NEG -15,8 %POS 31,8 %POS 8,4 % -
 
EBITDA resultat13564372-47130
POS 110,9 %NEG -82,8 %POS 891,5 %NEG -136,2 % -
 
Driftsresultat33-21324-86112
POS 257,1 %NEG -106,5 %POS 476,7 %NEG -176,8 % -
 
Kontantstrøm43-53585-3130
POS 181,1 %NEG -109,1 %POS 286,9 % - -
 
Kassebeholdning8910017129262
NEG -11,0 %NEG -41,5 %POS 489,7 %NEG -88,9 % -
 
Sum egenkapital175163326306392
POS 7,4 %NEG -50,0 %POS 6,5 %NEG -21,9 % -
 
Sum langsiktig gjeld270321-23060
POS 15,9 %NEG -239,6 %POS 3 933,3 %POS 0,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.