Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 47 952 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 10 356 8 096 29 500 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Resultat før skatt (7,17%) EBITDA (-91,54%)
Kontantstrøm fra drift (51,76%) Driftsresultat (-91,54%)
Kassebeholdning (70,50%) Driftsinntekter (-57,79%)
Sum egenkapital (113,83%) Bruttomargin (-57,79%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Arv Holding AS 100,00% - -
 
Chsnor Holding AS 10,71% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Arv Holding AS 1 948 97,79% - 1 948 97,79%
 
Chsnor Holding AS 24 830 65,40% - 24 830 65,40%
 
TOTALT: Alle selskap 26 778 67,02% - 26 778 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Arv Holding AS 1 948 - 1 948
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 1 948
 
  -30,00% 1 948
 
  -50,00% 1 948
 
  -70,00% 1 948
 
  -100,00% 1 948

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter993481294259255676068
POS 106,4 %POS 63,6 %POS 13,5 %POS 1,6 %POS 280,6 %POS 11,7 %NEG -11,8 % -
 
Bruttomargin993481294259220676068
POS 106,4 %POS 63,6 %POS 13,5 %POS 17,7 %POS 228,4 %POS 11,7 %NEG -11,8 % -
 
EBITDA resultat780332130114153-104-3
POS 134,9 %POS 155,4 %POS 14,0 %NEG -25,5 %POS 1 630,0 %NEG -350,0 %POS 233,3 % -
 
Driftsresultat780332130114153-104-3
POS 134,9 %POS 155,4 %POS 14,0 %NEG -25,5 %POS 1 630,0 %NEG -350,0 %POS 233,3 % -
 
Kontantstrøm895-68-211318139-20-1090
POS 1 416,2 %POS 67,8 %NEG -166,4 %POS 128,8 %POS 795,0 %POS 81,7 % - -
 
Kassebeholdning9051162304471202141150
POS 680,2 %NEG -49,6 %NEG -48,5 %POS 272,5 %POS 471,4 %NEG -48,8 %NEG -72,7 % -
 
Sum egenkapital1.131541393281153212825
POS 109,1 %POS 37,7 %POS 39,9 %POS 83,7 %POS 628,6 %NEG -25,0 %POS 12,0 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000000
- - - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.