Sjekk kredittstatus her

Revisors anmerkninger

Med PRO+ kunne du sett 3 kommentarer til regnskapet fra godkjent revisor her

Bestill PRO+ i dag
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 6 105 342 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
2 026 000 291 863 58 479 3 686 000 43 000

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (-941,38%)
Resultat før skatt (-1 863,78%)
Driftsresultat (-1 627,56%)
Kontantstrøm fra drift (-80,64%)
Kassebeholdning (-38,40%)
Sum egenkapital (-48,68%)
Driftsinntekter (-23,21%)
Bruttomargin (-41,51%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Arvid Gimre AS 100,00% - -
 
Agri Tec Norway AS 100,00% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Arvid Gimre AS 3 852 23,75% - 3 852 23,75%
 
Agri Tec Norway AS 995 100,00% - 995 100,00%
 
TOTALT: Alle selskap 4 847 28,15% - 4 847 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Arvid Gimre AS 3 852 - 3 852
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 3 852
 
  -30,00% 3 852
 
  -50,00% 3 852
 
  -70,00% 3 852
 
  -100,00% 3 852

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter6.6527.2928.3359.06413.53321.18624.05332.199
NEG -8,8 %NEG -12,5 %NEG -8,0 %NEG -33,0 %NEG -36,1 %NEG -11,9 %NEG -25,3 % -
 
Bruttomargin5252.3742.018-1.8303.1624.4944.1384.225
NEG -77,9 %POS 17,6 %POS 210,3 %NEG -157,9 %NEG -29,6 %POS 8,6 %NEG -2,1 % -
 
EBITDA resultat-3971.560777-5.3093952.7991.7001.959
NEG -125,4 %POS 100,8 %POS 114,6 %NEG -1 444,1 %NEG -85,9 %POS 64,6 %NEG -13,2 % -
 
Driftsresultat-7021.258386-5.770-3092.2581.1681.442
NEG -155,8 %POS 225,9 %POS 106,7 %NEG -1 767,3 %NEG -113,7 %POS 93,3 %NEG -19,0 % -
 
Kontantstrøm-1663.3642.506-2.528-6.6104.6225.9490
NEG -104,9 %POS 34,2 %POS 199,1 %POS 61,8 %NEG -243,0 %NEG -22,3 % - -
 
Kassebeholdning12.33012.3809.0585.9816.46312.6313.9414.326
NEG -0,4 %POS 36,7 %POS 51,4 %NEG -7,5 %NEG -48,8 %POS 220,5 %NEG -8,9 % -
 
Sum egenkapital8.7289.9689.0939.40214.63314.81513.23111.520
NEG -12,4 %POS 9,6 %NEG -3,3 %NEG -35,7 %NEG -1,2 %POS 12,0 %POS 14,9 % -
 
Sum langsiktig gjeld7.2876.9426.9847.3456.2545.6755.0405.280
NEG -5,0 %POS 0,6 %POS 4,9 %NEG -17,4 %NEG -10,2 %NEG -12,6 %POS 4,5 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.