Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 9 655 384 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 91 479 21 904 9 542 000 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (68,29%) Driftsinntekter (-0,13%)
Resultat før skatt (144,34%) Bruttomargin (-0,70%)
Driftsresultat (3 009,52%)
Kontantstrøm fra drift (3,31%)
Kassebeholdning (6,77%)
Sum egenkapital (4,08%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Asap Eiendom AS 100,00% 1 452 1 301 11,61%
 
TOTALT: Alle selskap   1 452 1 301 11,61%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Asap Eiendom AS 2 986 15,05% 1 452 1 534 8,34%
 
TOTALT: Alle selskap 2 986 15,05% 1 452 1 534 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Asap Eiendom AS 2 986 1 452 1 534
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
1 452 -10,00% 2 841
 
  -30,00% 2 550
 
  -50,00% 2 260
 
  -70,00% 1 970
 
  -100,00% 1 534

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter2.5212.3832.2172.01532.9605.2182.7794.337
POS 5,8 %POS 7,5 %POS 10,0 %NEG -93,9 %POS 531,7 %POS 87,8 %NEG -35,9 % -
 
Bruttomargin2.3292.2812.0441.9327.8672.0161.2101.423
POS 2,1 %POS 11,6 %POS 5,8 %NEG -75,4 %POS 290,2 %POS 66,6 %NEG -15,0 % -
 
EBITDA resultat9968739351.0596.7251.1011.0471.228
POS 14,1 %NEG -6,6 %NEG -11,7 %NEG -84,3 %POS 510,8 %POS 5,2 %NEG -14,7 % -
 
Driftsresultat59-73331605.834229174355
POS 180,8 %NEG -321,2 %NEG -79,4 %NEG -97,3 %POS 2 447,6 %POS 31,6 %NEG -51,0 % -
 
Kontantstrøm4266806.382-5.59517.836-12.1114.3170
NEG -37,4 %NEG -89,3 %POS 214,1 %NEG -131,4 %POS 247,3 %NEG -380,5 % - -
 
Kassebeholdning7119161.5489762.4459481.940246
NEG -22,4 %NEG -40,8 %POS 58,6 %NEG -60,1 %POS 157,9 %NEG -51,1 %POS 688,6 % -
 
Sum egenkapital3.7234.1574.7145.1695.5181.7222.3042.943
NEG -10,4 %NEG -11,8 %NEG -8,8 %NEG -6,3 %POS 220,4 %NEG -25,3 %NEG -21,7 % -
 
Sum langsiktig gjeld17.09317.52117.98011.8748.77823.57212.29914.677
POS 2,4 %POS 2,6 %NEG -51,4 %NEG -35,3 %POS 62,8 %NEG -91,7 %POS 16,2 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.