Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 1 273 747 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 119 178 13 068 1 132 500 9 000

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Asbestsanering Sør AS 100,00% - 4 -100,00%
 
TOTALT: Alle selskap   - 4 -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Asbestsanering Sør AS 144 6,20% - 144 6,20%
 
TOTALT: Alle selskap 144 6,20% - 144 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Asbestsanering Sør AS 144 - 144
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 144
 
  -30,00% 144
 
  -50,00% 144
 
  -70,00% 144
 
  -100,00% 144

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter1.0241.8431.4031.1231.280982549262
NEG -44,4 %POS 31,4 %POS 24,9 %NEG -12,3 %POS 30,3 %POS 78,9 %POS 109,5 % -
 
Bruttomargin4101.218926879917573502246
NEG -66,3 %POS 31,5 %POS 5,3 %NEG -4,1 %POS 60,0 %POS 14,1 %POS 104,1 % -
 
EBITDA resultat3151.015805776791451291129
NEG -69,0 %POS 26,1 %POS 3,7 %NEG -1,9 %POS 75,4 %POS 55,0 %POS 125,6 % -
 
Driftsresultat276976766737752398258102
NEG -71,7 %POS 27,4 %POS 3,9 %NEG -2,0 %POS 88,9 %POS 54,3 %POS 152,9 % -
 
Kontantstrøm126747160718551-433050
NEG -83,1 %POS 366,9 %NEG -77,7 %POS 30,3 %POS 1 381,4 %NEG -114,1 % - -
 
Kassebeholdning01210805514913
NEG -100,0 %NEG -50,0 %NEG -98,1 %POS 100%NEG -100,0 %NEG -63,1 %POS 1 046,2 % -
 
Sum egenkapital101100105318235174-127-322
POS 1,0 %NEG -4,8 %NEG -67,0 %POS 35,3 %POS 35,1 %POS 237,0 %POS 60,6 % -
 
Sum langsiktig gjeld8579341.0051.0641.1271.1191.1452.327
POS 8,2 %POS 7,1 %POS 5,5 %POS 5,6 %NEG -0,7 %POS 2,3 %POS 50,8 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.