Bisnode kredittsjekk

Revisors anmerkninger

Med PRO+ kunne du sett 1 kommentarer til regnskapet fra godkjent revisor her

Bestill PRO+ i dag
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 1 491 638 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 38 490 2 130 1 451 000 18

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Asbestsanering Sør AS 100,00% 4 -
 
TOTALT: Alle selskap   4 - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Asbestsanering Sør AS 100 3,44% 4 96 3,31%
 
TOTALT: Alle selskap 100 3,44% 4 96 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Asbestsanering Sør AS 100 4 96
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
4 -10,00% 100
 
  -30,00% 99
 
  -50,00% 98
 
  -70,00% 97
 
  -100,00% 96

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20152014201320122011201020092008
Driftsinntekter1.8431.4031.1231.280982549262539
POS 31,4 %POS 24,9 %NEG -12,3 %POS 30,3 %POS 78,9 %POS 109,5 %NEG -51,4 % -
 
Bruttomargin1.218926879917573502246190
POS 31,5 %POS 5,3 %NEG -4,1 %POS 60,0 %POS 14,1 %POS 104,1 %POS 29,5 % -
 
EBITDA resultat1.015805776791451291129133
POS 26,1 %POS 3,7 %NEG -1,9 %POS 75,4 %POS 55,0 %POS 125,6 %NEG -3,0 % -
 
Driftsresultat976766737752398258102106
POS 27,4 %POS 3,9 %NEG -2,0 %POS 88,9 %POS 54,3 %POS 152,9 %NEG -3,8 % -
 
Kontantstrøm747160718551-43305-120
POS 366,9 %NEG -77,7 %POS 30,3 %POS 1 381,4 %NEG -114,1 %POS 2 641,7 % - -
 
Kassebeholdning121080551491352
NEG -50,0 %NEG -98,1 %POS 100%NEG -100,0 %NEG -63,1 %POS 1 046,2 %NEG -75,0 % -
 
Sum egenkapital100105318235174-127-322-262
NEG -4,8 %NEG -67,0 %POS 35,3 %POS 35,1 %POS 237,0 %POS 60,6 %NEG -22,9 % -
 
Sum langsiktig gjeld9341.0051.0641.1271.1191.1452.3272.354
POS 7,1 %POS 5,5 %POS 5,6 %NEG -0,7 %POS 2,3 %POS 50,8 %POS 1,1 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.