Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 93 423 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
26 800 23 219 9 904 33 500 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kassebeholdning (22,30%) EBITDA (-59,74%)
Sum egenkapital (20,44%) Resultat før skatt (-59,74%)
Driftsresultat (-59,74%)
Kontantstrøm fra drift (-81,40%)
Driftsinntekter (-22,18%)
Bruttomargin (-16,05%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
AS Bukomfort 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
AS Bukomfort 218 87,90% - 218 87,90%
 
TOTALT: Alle selskap 218 87,90% - 218 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
AS Bukomfort 218 - 218
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 218
 
  -30,00% 218
 
  -50,00% 218
 
  -70,00% 218
 
  -100,00% 218

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År201720162015201420132012
Driftsinntekter59545825415316780
POS 29,9 %POS 80,3 %POS 66,0 %NEG -8,4 %POS 108,8 % -
 
Bruttomargin184144834010539
POS 27,8 %POS 73,5 %POS 107,5 %NEG -61,9 %POS 169,2 % -
 
EBITDA resultat46495336
NEG -6,1 %POS 880,0 %POS 66,7 % - NEG -50,0 % -
 
Driftsresultat46495336
NEG -6,1 %POS 880,0 %POS 66,7 % - NEG -50,0 % -
 
Kontantstrøm791854-27-120
POS 338,9 %NEG -66,7 %POS 300,0 %NEG -125,0 % - -
 
Kassebeholdning1413978180
POS 261,5 %POS 457,1 %NEG -12,5 %NEG -55,6 %POS 0,0 % -
 
Sum egenkapital16210530306330
POS 54,3 %POS 250,0 % - NEG -52,4 %POS 110,0 % -
 
Sum langsiktig gjeld0015100
- POS 100,0 %POS 98,0 %POS 0,0 % - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.