Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 99 212 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 41 877 2 836 54 500 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (344,44%) Sum egenkapital (-35,48%)
Resultat før skatt (361,76%) Driftsinntekter (-4,77%)
Driftsresultat (384,85%) Bruttomargin (-6,76%)
Kontantstrøm fra drift (30,34%)
Kassebeholdning (61,65%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
A & S Compositt AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
A & S Compositt AS 40 12,35% - 40 12,35%
 
TOTALT: Alle selskap 40 12,35% - 40 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
A & S Compositt AS 40 - 40
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 40
 
  -30,00% 40
 
  -50,00% 40
 
  -70,00% 40
 
  -100,00% 40

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År2018201720162015201420132012
Driftsinntekter1.0929691.0541.1651.262877884
POS 12,7 %NEG -8,1 %NEG -9,5 %NEG -7,7 %POS 43,9 %NEG -0,8 % -
 
Bruttomargin881798868871972693678
POS 10,4 %NEG -8,1 %NEG -0,3 %NEG -10,4 %POS 40,3 %POS 2,2 % -
 
EBITDA resultat-6125892317-12237
NEG -150,0 %NEG -79,3 %NEG -37,0 %NEG -71,0 %POS 2 741,7 %NEG -105,1 % -
 
Driftsresultat-1175387315-12237
NEG -257,1 %NEG -86,8 %NEG -39,1 %NEG -72,4 %POS 2 725,0 %NEG -105,1 % -
 
Kontantstrøm-2-342-74185-3890
POS 94,1 %NEG -1 800,0 %POS 102,7 %NEG -140,0 %POS 147,6 % - -
 
Kassebeholdning6710612010612244366
NEG -36,8 %NEG -11,7 %POS 13,2 %NEG -13,1 %POS 177,3 %NEG -88,0 % -
 
Sum egenkapital386812184403950
NEG -44,1 %NEG -43,8 %POS 44,0 %POS 110,0 %POS 2,6 %NEG -22,0 % -
 
Sum langsiktig gjeld0231211
POS 100,0 %POS 33,3 %NEG -200,0 %POS 50,0 %NEG -100,0 % - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.