Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 149 322 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 22 438 11 384 66 500 49 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Resultat før skatt (29,66%) EBITDA (-75,00%)
Kontantstrøm fra drift (214,29%) Driftsresultat (-133,33%)
Kassebeholdning (-82,86%)
Sum egenkapital (-63,03%)
Driftsinntekter (-33,41%)
Bruttomargin (-39,01%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
AS Con - Coat 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
AS Con - Coat 254 53,14% - 254 53,14%
 
TOTALT: Alle selskap 254 53,14% - 254 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
AS Con - Coat 254 - 254
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 254
 
  -30,00% 254
 
  -50,00% 254
 
  -70,00% 254
 
  -100,00% 254

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter9372.1782.0752.7301.9501.7271.4551.462
NEG -57,0 %POS 5,0 %NEG -24,0 %POS 40,0 %POS 12,9 %POS 18,7 %NEG -0,5 % -
 
Bruttomargin8471.9811.8272.5441.7871.4541.3031.275
NEG -57,2 %POS 8,4 %NEG -28,2 %POS 42,4 %POS 22,9 %POS 11,6 %POS 2,2 % -
 
EBITDA resultat-48823335164341990186371
NEG -309,4 %NEG -33,6 %NEG -45,4 %POS 53,5 %POS 365,6 %NEG -51,6 %NEG -49,9 % -
 
Driftsresultat-52520135164341990186359
NEG -361,2 %NEG -42,7 %NEG -45,4 %POS 53,5 %POS 365,6 %NEG -51,6 %NEG -48,2 % -
 
Kontantstrøm-469522-287-337261506490
NEG -189,8 %POS 281,9 %POS 14,8 %NEG -229,1 %NEG -48,4 %POS 932,7 % - -
 
Kassebeholdning63490615857455260
NEG -87,1 %POS 703,3 %POS 5,2 %POS 1,8 %POS 26,7 %NEG -13,5 %NEG -13,3 % -
 
Sum egenkapital1.305752201495584275334345
POS 73,5 %POS 274,1 %NEG -59,4 %NEG -15,2 %POS 112,4 %NEG -17,7 %NEG -3,2 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000000
- - - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.