Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 7 221 705 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 4 438 7 767 7 209 500 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Resultat før skatt (48,13%) EBITDA (-109,13%)
Kontantstrøm fra drift (93,05%) Driftsresultat (-109,13%)
Kassebeholdning (8,09%) Driftsinntekter (-23,94%)
Sum egenkapital (26,25%) Bruttomargin (-23,94%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
AS Concordia 100,00% - -
 
Holma Næringsbygg AS 2,25% - - -
Øvre Langgate 61 ANS - - - -
Storgaten 26 Tønsberg AS 50,00% - - -
Bsa Storhandel AS 2,87% - - -
 
Othilie Eiendom i ANS - - - -
Othilie Eiendom II ANS - - - -
Othilie Eiendom Iii ANS - - - -
Othilie Eiendom Iv ANS - - - -
 
Heimdal Logistikk Invest AS 4,00% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
AS Concordia 9 869 36,96% - 9 869 36,96%
 
Holma Næringsbygg AS - - - - -
Øvre Langgate 61 ANS 18 077 99,50% - 18 077 99,50%
Storgaten 26 Tønsberg AS 1 424 60,70% - 1 424 60,70%
Bsa Storhandel AS - - - - -
 
Othilie Eiendom i ANS 6 266 93,15% - 6 266 93,15%
Othilie Eiendom II ANS 9 393 85,89% - 9 393 85,89%
Othilie Eiendom Iii ANS 8 796 89,44% - 8 796 89,44%
Othilie Eiendom Iv ANS 7 971 98,70% - 7 971 98,70%
 
Heimdal Logistikk Invest AS 47 553 26,01% - 47 553 26,01%
 
TOTALT: Alle selskap 109 349 41,16% - 109 349 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
AS Concordia 9 869 - 9 869
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 9 869
 
  -30,00% 9 869
 
  -50,00% 9 869
 
  -70,00% 9 869
 
  -100,00% 9 869

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter13413000025500
POS 3,1 %POS 100% - - NEG -100,0 %POS 100% - -
 
Bruttomargin13413000025500
POS 3,1 %POS 100% - - NEG -100,0 %POS 100% - -
 
EBITDA resultat-1.155-1.019-1.014-1.016-1.032-1.700-1.040-999
NEG -13,3 %NEG -0,5 %POS 0,2 %POS 1,6 %POS 39,3 %NEG -63,5 %NEG -4,1 % -
 
Driftsresultat-1.155-1.019-1.014-1.016-1.032-1.700-1.040-999
NEG -13,3 %NEG -0,5 %POS 0,2 %POS 1,6 %POS 39,3 %NEG -63,5 %NEG -4,1 % -
 
Kontantstrøm-1261.351-192-349-1.137-1.864-2.7760
NEG -109,3 %POS 803,6 %POS 45,0 %POS 69,3 %POS 39,0 %POS 32,9 % - -
 
Kassebeholdning5.4223.3623.7892.4822.7112.7682.7693.143
POS 61,3 %NEG -11,3 %POS 52,7 %NEG -8,4 %NEG -2,1 %NEG -0,0 %NEG -11,9 % -
 
Sum egenkapital7.0636.94717.69017.52618.02618.64220.61522.032
POS 1,7 %NEG -60,7 %POS 0,9 %NEG -2,8 %NEG -3,3 %NEG -9,6 %NEG -6,4 % -
 
Sum langsiktig gjeld16.24815.77716.15714.41114.29213.21211.34910.294
NEG -3,0 %POS 2,4 %NEG -12,1 %NEG -0,8 %NEG -8,2 %NEG -16,4 %NEG -10,2 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.