Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 6 826 822 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 5 836 3 986 6 817 000 0

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
AS Concordia 100,00% - -
 
Holma Næringsbygg AS 2,25% - - -
Øvre Langgate 61 ANS - - - -
Storgaten 26 Tønsberg AS 50,00% - - -
Bsa Storhandel AS 2,87% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
AS Concordia 7 817 32,30% - 7 817 32,30%
 
Holma Næringsbygg AS 77 488 39,22% - 77 488 39,22%
Øvre Langgate 61 ANS 16 358 99,07% - 16 358 99,07%
Storgaten 26 Tønsberg AS 1 103 52,55% - 1 103 52,55%
Bsa Storhandel AS 1 355 13,92% - 1 355 13,92%
 
TOTALT: Alle selskap 104 121 41,63% - 104 121 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
AS Concordia 7 817 - 7 817
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 7 817
 
  -30,00% 7 817
 
  -50,00% 7 817
 
  -70,00% 7 817
 
  -100,00% 7 817

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter130000255000
POS 100% - - NEG -100,0 %POS 100% - - -
 
Bruttomargin130000255000
POS 100% - - NEG -100,0 %POS 100% - - -
 
EBITDA resultat-1.019-1.014-1.016-1.032-1.700-1.040-999-70
NEG -0,5 %POS 0,2 %POS 1,6 %POS 39,3 %NEG -63,5 %NEG -4,1 %NEG -1 327,1 % -
 
Driftsresultat-1.019-1.014-1.016-1.032-1.700-1.040-999-70
NEG -0,5 %POS 0,2 %POS 1,6 %POS 39,3 %NEG -63,5 %NEG -4,1 %NEG -1 327,1 % -
 
Kontantstrøm1.351-192-349-1.137-1.864-2.776-5300
POS 803,6 %POS 45,0 %POS 69,3 %POS 39,0 %POS 32,9 %NEG -423,8 % - -
 
Kassebeholdning3.3623.7892.4822.7112.7682.7693.143100
NEG -11,3 %POS 52,7 %NEG -8,4 %NEG -2,1 %NEG -0,0 %NEG -11,9 %POS 3 043,0 % -
 
Sum egenkapital6.94717.69017.52618.02618.64220.61522.03226.605
NEG -60,7 %POS 0,9 %NEG -2,8 %NEG -3,3 %NEG -9,6 %NEG -6,4 %NEG -17,2 % -
 
Sum langsiktig gjeld15.77716.15714.41114.29213.21211.34910.2949.270
POS 2,4 %NEG -12,1 %NEG -0,8 %NEG -8,2 %NEG -16,4 %NEG -10,2 %NEG -11,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.