Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 4 391 605 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
56 400 331 233 52 973 1 845 000 2 106 000

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (66,29%)
Resultat før skatt (113,97%)
Driftsresultat (91,09%)
Kontantstrøm fra drift (376,98%)
Kassebeholdning (0,81%)
Sum egenkapital (10,99%)
Driftsinntekter (15,36%)
Bruttomargin (12,34%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
AS Elverum Begravelsesbyrå 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
AS Elverum Begravelsesbyrå 202 4,56% - 202 4,56%
 
TOTALT: Alle selskap 202 4,56% - 202 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
AS Elverum Begravelsesbyrå 202 - 202
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 202
 
  -30,00% 202
 
  -50,00% 202
 
  -70,00% 202
 
  -100,00% 202

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20192018201720162015201420132012
Driftsinntekter7.5137.5947.4268.5117.6626.1797.0465.824
NEG -1,1 %POS 2,3 %NEG -12,7 %POS 11,1 %POS 24,0 %NEG -12,3 %POS 21,0 % -
 
Bruttomargin4.8444.9904.4875.1124.6263.4863.9403.402
NEG -2,9 %POS 11,2 %NEG -12,2 %POS 10,5 %POS 32,7 %NEG -11,5 %POS 15,8 % -
 
EBITDA resultat1.0221.2558351.7041.6148081.6641.174
NEG -18,6 %POS 50,3 %NEG -51,0 %POS 5,6 %POS 99,8 %NEG -51,4 %POS 41,7 % -
 
Driftsresultat7611.0285851.5271.5267301.5351.016
NEG -26,0 %POS 75,7 %NEG -61,7 %POS 0,1 %POS 109,0 %NEG -52,4 %POS 51,1 % -
 
Kontantstrøm345394-1.118135813-2818510
NEG -12,4 %POS 135,2 %NEG -928,1 %NEG -83,4 %POS 389,3 %NEG -133,0 % - -
 
Kassebeholdning1.0669279851.9201.9031.4321.536918
POS 15,0 %NEG -5,9 %NEG -48,7 %POS 0,9 %POS 32,9 %NEG -6,8 %POS 67,3 % -
 
Sum egenkapital252274256503497490473395
NEG -8,0 %POS 7,0 %NEG -49,1 %POS 1,2 %POS 1,4 %POS 3,6 %POS 19,7 % -
 
Sum langsiktig gjeld2.3842.5262.2931.6491.697671681703
POS 5,6 %NEG -10,2 %NEG -39,1 %POS 2,8 %NEG -152,9 %POS 1,5 %POS 3,1 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.