Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 587 979 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 144 411 13 068 363 500 67 000

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (17,99%) Kontantstrøm fra drift (-669,23%)
Resultat før skatt (4,98%) Kassebeholdning (-30,89%)
Driftsresultat (16,32%) Driftsinntekter (-1,38%)
Sum egenkapital (16,46%) Bruttomargin (-4,30%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Aservice AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Aservice AS 920 51,89% - 920 51,89%
 
TOTALT: Alle selskap 920 51,89% - 920 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Aservice AS 920 - 920
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 920
 
  -30,00% 920
 
  -50,00% 920
 
  -70,00% 920
 
  -100,00% 920

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20192018201720162015201420132012
Driftsinntekter3.9773.8883.7002.4662.2761.9481.7081.385
POS 2,3 %POS 5,1 %POS 50,0 %POS 8,3 %POS 16,8 %POS 14,1 %POS 23,3 % -
 
Bruttomargin3.8613.6983.5802.3532.1661.9161.7051.375
POS 4,4 %POS 3,3 %POS 52,1 %POS 8,6 %POS 13,0 %POS 12,4 %POS 24,0 % -
 
EBITDA resultat19026421519564149119
NEG -28,0 %POS 22,8 %POS 1 031,6 %NEG -66,1 %POS 36,6 %NEG -16,3 %NEG -58,8 % -
 
Driftsresultat18924620816483249119
NEG -23,2 %POS 18,3 %POS 1 200,0 %NEG -66,7 %POS 50,0 %NEG -34,7 %NEG -58,8 % -
 
Kontantstrøm42383130-6159-205800
NEG -89,0 %POS 194,6 %POS 2 266,7 %NEG -103,8 %POS 177,6 %NEG -356,3 % - -
 
Kassebeholdning1.022915537510508301528427
POS 11,7 %POS 70,4 %POS 5,3 %POS 0,4 %POS 68,8 %NEG -43,0 %POS 23,7 % -
 
Sum egenkapital711624545394376292268233
POS 13,9 %POS 14,5 %POS 38,3 %POS 4,8 %POS 28,8 %POS 9,0 %POS 15,0 % -
 
Sum langsiktig gjeld33500011
- POS 40,0 %POS 0,0 % - - POS 100,0 % - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.