Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 2 138 925 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 380 137 87 288 870 500 801 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (12,38%)
Resultat før skatt (50,26%)
Driftsresultat (39,04%)
Kontantstrøm fra drift (576,30%)
Kassebeholdning (136,36%)
Sum egenkapital (18,84%)
Driftsinntekter (18,09%)
Bruttomargin (8,35%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Asfalt og Anlegg AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Asfalt og Anlegg AS 2 902 62,98% - 2 902 62,98%
 
TOTALT: Alle selskap 2 902 62,98% - 2 902 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Asfalt og Anlegg AS 2 902 - 2 902
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 2 902
 
  -30,00% 2 902
 
  -50,00% 2 902
 
  -70,00% 2 902
 
  -100,00% 2 902

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År201720162015201420132012
Driftsinntekter6.7354.5353.2215.0763.2343.257
POS 48,5 %POS 40,8 %NEG -36,5 %POS 57,0 %NEG -0,7 % -
 
Bruttomargin4.1852.6982.7244.3533.1392.974
POS 55,1 %NEG -1,0 %NEG -37,4 %POS 38,7 %POS 5,5 % -
 
EBITDA resultat1.2951524821.6389381.411
POS 752,0 %NEG -68,5 %NEG -70,6 %POS 74,6 %NEG -33,5 % -
 
Driftsresultat993-1761481.3597121.260
POS 664,2 %NEG -218,9 %NEG -89,1 %POS 90,9 %NEG -43,5 % -
 
Kontantstrøm1.600-6-1.0211.7474170
POS 26 766,7 %POS 99,4 %NEG -158,4 %POS 318,9 % - -
 
Kassebeholdning2.1198801.2762.133904779
POS 140,8 %NEG -31,0 %NEG -40,2 %POS 136,0 %POS 16,0 % -
 
Sum egenkapital2.1391.3341.5081.7321.244938
POS 60,3 %NEG -11,5 %NEG -12,9 %POS 39,2 %POS 32,6 % -
 
Sum langsiktig gjeld69900741260
POS 0,0 % - POS 100,0 %POS 41,3 %POS 0,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.