Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 3 952 911 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 103 192 44 219 2 749 500 1 056 000

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Asfalttjenesten AS 100,00% - 4 -100,00%
 
TOTALT: Alle selskap   - 4 -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Asfalttjenesten AS 9 249 81,09% - 9 249 81,09%
 
TOTALT: Alle selskap 9 249 81,09% - 9 249 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Asfalttjenesten AS 9 249 - 9 249
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 9 249
 
  -30,00% 9 249
 
  -50,00% 9 249
 
  -70,00% 9 249
 
  -100,00% 9 249

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter14.24314.12911.49611.3289.3737.5307.0365.993
POS 0,8 %POS 22,9 %POS 1,5 %POS 20,9 %POS 24,5 %POS 7,0 %POS 17,4 % -
 
Bruttomargin9.0979.6397.7587.4766.4895.1334.6583.331
NEG -5,6 %POS 24,2 %POS 3,8 %POS 15,2 %POS 26,4 %POS 10,2 %POS 39,8 % -
 
EBITDA resultat3.7925.0083.2222.5811.9941.6031.560871
NEG -24,3 %POS 55,4 %POS 24,8 %POS 29,4 %POS 24,4 %POS 2,8 %POS 79,1 % -
 
Driftsresultat2.8564.3592.5982.2451.5981.098826230
NEG -34,5 %POS 67,8 %POS 15,7 %POS 40,5 %POS 45,5 %POS 32,9 %POS 259,1 % -
 
Kontantstrøm4.5212193.8454692.950-891.0450
POS 1 964,4 %NEG -94,3 %POS 719,8 %NEG -84,1 %POS 3 414,6 %NEG -108,5 % - -
 
Kassebeholdning6.4774.6605.2063.3993.5371.6771.9921.625
POS 39,0 %NEG -10,5 %POS 53,2 %NEG -3,9 %POS 110,9 %NEG -15,8 %POS 22,6 % -
 
Sum egenkapital9.5139.2456.6555.2753.6844.0333.2962.926
POS 2,9 %POS 38,9 %POS 26,2 %POS 43,2 %NEG -8,7 %POS 22,4 %POS 12,6 % -
 
Sum langsiktig gjeld372681.3421.7961.1031.3491.628377
POS 86,2 %POS 80,0 %POS 25,3 %NEG -62,8 %POS 18,2 %POS 17,1 %NEG -331,8 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.