Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 2 726 895 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 81 900 19 470 2 624 500 1 025

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Asfalttjenesten AS 100,00% 4 8 -50,00%
 
TOTALT: Alle selskap   4 8 -50,00%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Asfalttjenesten AS 10 981 88,81% 4 10 977 88,81%
 
TOTALT: Alle selskap 10 981 88,81% 4 10 977 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Asfalttjenesten AS 10 981 4 10 977
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
4 -10,00% 10 981
 
  -30,00% 10 980
 
  -50,00% 10 979
 
  -70,00% 10 978
 
  -100,00% 10 977

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20152014201320122011201020092008
Driftsinntekter14.12911.49611.3289.3737.5307.0365.9937.063
POS 22,9 %POS 1,5 %POS 20,9 %POS 24,5 %POS 7,0 %POS 17,4 %NEG -15,1 % -
 
Bruttomargin9.6397.7587.4766.4895.1334.6583.3314.322
POS 24,2 %POS 3,8 %POS 15,2 %POS 26,4 %POS 10,2 %POS 39,8 %NEG -22,9 % -
 
EBITDA resultat5.0083.2222.5811.9941.6031.5608711.329
POS 55,4 %POS 24,8 %POS 29,4 %POS 24,4 %POS 2,8 %POS 79,1 %NEG -34,5 % -
 
Driftsresultat4.3592.5982.2451.5981.098826230814
POS 67,8 %POS 15,7 %POS 40,5 %POS 45,5 %POS 32,9 %POS 259,1 %NEG -71,7 % -
 
Kontantstrøm2193.8454692.950-891.0454810
NEG -94,3 %POS 719,8 %NEG -84,1 %POS 3 414,6 %NEG -108,5 %POS 117,3 % - -
 
Kassebeholdning4.6605.2063.3993.5371.6771.9921.6251.684
NEG -10,5 %POS 53,2 %NEG -3,9 %POS 110,9 %NEG -15,8 %POS 22,6 %NEG -3,5 % -
 
Sum egenkapital9.2456.6555.2753.6844.0333.2962.9262.783
POS 38,9 %POS 26,2 %POS 43,2 %NEG -8,7 %POS 22,4 %POS 12,6 %POS 5,1 % -
 
Sum langsiktig gjeld2681.3421.7961.1031.3491.628377503
POS 80,0 %POS 25,3 %NEG -62,8 %POS 18,2 %POS 17,1 %NEG -331,8 %POS 25,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.